Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie świętokrzyskim

(aktualizacja na dzień 17.12.2012 r.)

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Samotnych Matek i Ofiar Przemocy
schronisko
kobiety z dziećmi
Piekoszów, Wierna Rzeka 21
Tel.: 41 306-47-59
Liczba miejsc: 8
Podmiot prowadzący: Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta- OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla kobiet w ciąży oraz matek z dziećmi
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza Dom Pomocy "Słoneczny" (Schronisko dla bezdomnych) schronisko
kobiety i mężczyźni
Daleszyce, Widełki 38
Tel.: 534-275-194
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry - OPP
Forma pomocy: całodobowa opieka
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Dom dla Osób Bezdomnych
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Morawica, Chałupki 24
Tel.: 41 344-28-58; 600-445-823
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Arka Nadziei"- OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla mężczyzn
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Przytulisko im. Jana Pawła II (Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn)
schronisko
mężczyźni
Kielce, Sienna 5
Tel.: 41 366-07-34
Liczba miejsc: 84
Podmiot prowadzący: Fundacja Gospodarcza im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla mężczyzn
posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Domowej przy Centrum Interwencji Kryzysowej
schronisko
kobiety z dziećmi
Kielce, Urzędnicza 7b
Tel.: 41 366-48-47
Liczba miejsc: 25
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Kieleckiej - OPP
Forma pomocy: szybka interwencja w sytuacji nagłego pozostania bez "dachu nad głową" kobiet i pozostających pod ich opieką dzieci
posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: POMOC TERAPEUTYCZNA

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
schronisko
mężczyźni
Kielce, Żeromskiego 36a
Tel.: 41 361-44-85
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla mężczyzn
posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Domowej
schronisko
kobiety z dziećmi
Kielce, Olkuska 18
Tel.: 41 345-90-66
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy Kielce- OPP
Forma pomocy: całodobowa opieka dla kobiet w ciąży i z dziećmi
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: POMOC SOCJALNA, PRAWNA, PSYCHOLOGICZNA

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety z dziećmi
Kielce, Słoneczna 9
Tel.: 41 345-50-59
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Forma pomocy: całodobowa opieka dla kobiet w ciąży i z dziećmi
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: POMOC SOCJALNA, PSYCHOLOGICZNA

Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych
ogrzewalnia
kobiety i mężczyźni
Kielce, Żeromskiego 36a
Tel.: 41 361-44-85
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: zapewnienie bezpiecznego i ciepłego schronienia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: STAŁY KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

Noclegownia dla Osób Bezdomnych
noclegownia
mężczyźni
Kielce, Żeromskiego 36a
Tel.: 41 361-44-85
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: noclegownia w sezonie zimowym
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: POMOC W ODNOWIENIU KONTAKTÓW RODZINNYCH

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Skoszynie
schronisko
kobiety i mężczyźni
Waśniów, Nowy Skoszyn 65
Tel.: 41 334-19-06
Liczba miejsc: 35
Podmiot prowadzący: Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Skoszynie- OPP
Forma pomocy: całodobowa opieka
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
noclegownia
mężczyźni
Ostrowiec Św. , Zielona 12
Tel.: 41 247-40-48
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Zarząd Miejski
Forma pomocy: całodobowa placówka dla mężczyzn od godz. 16 do godz. 8 rano, a w okresie zimowym - przy dużych mrozach - całą dobę
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Ogrzewalnia
ogrzewalnia
kobiety i mężczyźni
Ćmielów, Ostrowiecka 38
Tel.: 15 86-12-281
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie
Forma pomocy: pomoc w przetrwaniu zimowego okresu poprzez zapewnienie bezpiecznego i ciepłego schronienia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,

Schronisko dla Kobiet i Mężczyzn
schronisko
kobiety i mężczyźni
Opatów, Wąworków 34
Tel.: 888-210-924; 519-592-219
Liczba miejsc: 16
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów
Forma pomocy: całodobowa opieka
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko dla Kobiet
schronisko
kobiety
Opatów, Lipowa 11
Tel.: 15 868-25-33
Liczba miejsc: 13
Podmiot prowadzący: Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: całodobowa opieka
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: OSOBY STARSZE

Dom dla Bezodmnych Matki Bożej Ubogich
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Sadowie, Zochcin 58
Tel.: 15 869-23-16
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Wspólnota Chleb Życia - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Schronisko Przemienienia Pańskiego
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Ożarów, Jankowice 38
Tel.: 15 861-17-71
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Wspólnota Chleb Życia - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc finansowa, Dodatkowe uwagi: OSOBY STARSZE NIEPEŁNOSPRAWNE

Noclegownia dla Bezdomnych
noclegownia
mężczyźni
Skarżysko Kamienna, Wileńska 34
Tel.: 41 253-27-09; 41 253-88-00
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia - OPP
Forma pomocy: noclegownia w sezonie zimowym od godz. 18 do godz. 8 rano
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
schronisko
mężczyźni
Sandomierz , Trześniowska 13
Tel.: 15 644-55-85
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Sandomierskiej - OPP
Forma pomocy: całodobowa opieka dla mężczyzn
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
noclegownia
mężczyźni
Starachowice, Lipowa 46 "I"
Tel.: 41 274-55-97
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Forma pomocy: całodobowe schronienie
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: PRACA SOCJALNA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

Noclegownia dla Bezdomnych
noclegownia
mężczyźni
Busko Zdrój, T. Kościuszki 2a
Tel.: 41 378-44-42
Liczba miejsc: 6
Podmiot prowadzący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
Forma pomocy: noclegownia w sezonie zimowym
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie,

Dom dla Bezdomnych
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Solec Zdrój, Świniary 25
Tel.: 41 377-63-25
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Kieleckiej - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Stąporków , Niekłańska 12
Tel.: 41 374-36-13
Liczba miejsc: 65
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie MONAR- OPP
Forma pomocy: całodobowy pobyt
pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach
schronisko
kobiety i mężczyźni
Bejsce , Morawiany 2
Tel.: 41 351-10-23
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Kieleckiej - OPP
Forma pomocy: udzielenie schronienia
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
ogrzewalnia
kobiety i mężczyźni
Kazimierza Wielka , Partyzantów 4
Tel.: 41 35-21-922
Liczba miejsc: 4
Podmiot prowadzący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
Forma pomocy: zapewnienie bezpiecznego i ciepłego schronienia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja