Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Jak przestroić się na "właściwe częstotliwości" - rzecz o prądach selektywnych

Od zarania dziejów ludzie zdawali sobie sprawę z wpływu środowiska zewnętrznego na stan ich organizmów. Prawie każdy po chwili zastanowienia potrafi podać przykłady takich oddziaływań. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że życie w mieście jest niezdrowe, a "świeże powietrze dobrze robi".

Ogromny wpływ na człowieka mają pory roku. Lekarze dawno już zauważyli, że jesienią i zimą zwiększa się liczba pacjentów na oddziałach wewnętrznych. Oczywistym jest, że sezon zachorowań na grypę przypada na późną jesień. z przykładów na to, jak bardzo zależymy od otaczającego nas świata, można by sporządzić długie listy. Czy nie są znane takie określenia jak: "biegunka podróżnych" czy "przestraszyć się na śmierć"? Określają one nic innego jak właśnie reakcje na zmieniające się warunki otoczenia. Jednak mimo bardzo dużych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie u zdrowych ludzi dochodzi do nieznacznych tylko wahań środowiska wewnętrznego. Różnica temperatur między 1 stycznia, a 1 lipca może wynosić nawet 50 stopni C, podczas gdy temperatura człowieka jest stała.

O stałości parametrów środowiska wewnętrznego decyduje prawidłowe działanie układu autonomicznego, odpowiedzialnego za procesy zachodzące w organizmie. Układ ten stanowi część układu nerwowego człowieka (obok mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów ruchowych i czuciowych), który wpływa na funkcję narządów wewnętrznych niezależnie od woli człowieka i praktycznie w sposób niezauważalny. Ze względów funkcjonalnych, można go podzielić na dwie antagonistyczne wobec siebie części. Są nimi: układ sympatyczny (zwany współczulnym) oraz parasympatyczny (zwany przywspółczulnym). Przewaga jednej z tych części powoduje wystąpienie zespołu określonych objawów. i tak, pobudzenie układu sympatycznego powoduje wzrost aktywności człowieka, przyspieszenie procesów metabolicznych oraz charakterystyczne reakcje narządów wewnętrznych: przyspieszenie akcji serca, rozszerzenie oskrzeli, zahamowanie perystaltyki jelit, rozszerzenie źrenic i inne.

Dokładnie w sposób przeciwny działa układ parasympatyczny. Uogólniona dominacja tej części układu autonomicznego występuje w stanie relaksacji. Zachodzi wtedy lepsze odżywianie skóry, zwiększone ukrwienie jelit, zwolnienie akcji serca oraz mniejsze zużycie energii. w praktyce spotykamy się z okresową przewagą jednego z tych układów. Jest oczywistym, że w czasie dnia, gdy człowiek pracuje, dominuje część sympatyczna, natomiast w trakcie snu sytuacja jest odwrotna. w zależności od tego jaki jest stan otoczenia w danej chwili, jeden z tych układów może szybko zdominować swego antagonistę. Dzieje się tak np. po obfitym posiłku, gdy człowiek staje się śpiący. Wtedy to krew zostaje przemieszczona w okolice jelit, słabiej natomiast ukrwiony jest mózg (człowiek ziewa), dlatego wiele osób ucina sobie poobiednią drzemkę. w każdej jednak chwili może dojść do pobudzenia układu sympatycznego. Dzieje się tak pod wpływem silnego stresu lub zagrożenia życia. Powszechnie znana jest anegdota o myśliwym, który uciekając przed dzikiem wszedł na drzewo tak wysoko, że musiała go stamtąd ściągać straż pożarna. Ów niefortunny myśliwy działał właśnie pod silną przewagą układu sympatycznego.

Jak widzimy, układ autonomiczny ma dla człowieka ogromne znaczenie. Nietrudno się domyślić, że zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu włókien nerwów autonomicznych mogą mieć ogromne znaczenie dla stanu zdrowia. w bardzo wielu chorobach mamy rzeczywiście do czynienia z uogólnioną lub miejscową przewagą sympatyczną lub parasympatyczną. Chorobami z dominacją części parasympatycznej są np. astma oskrzelowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy czy migrena okoporażenna. Tradycyjne leczenie tych jednostek polega na podawaniu środków farmakologicznych blokujących przewodnictwo nerwowe w układzie parasympatycznym. Powodują one częściowe lub całkowite ustąpienie objawów w czasie działania leku, nie doprowadzają jednak do wyrównania zaburzeń. Po pewnym czasie jednak ich działanie słabnie i trzeba zwiększać dawki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że leki działają nie tylko na jeden narząd, ale znajdując się we krwi mają wpływ na cały organizm i mogą wywoływać wiele działań niepożądanych. Patologiczna przewaga układu sympatycznego jest spotykana częściej i występuje w chorobie Beurgera, neurastenii, impotencji, niektórych postaci nadciśnienia, zespół Raynauda oraz wszelkich stanach kurczowych naczyń krwionośnych. Podobnie i w tych chorobach leczenie farmakologiczne opiera się na zmniejszeniu objawów, nigdy jednak nie doprowadza do całkowitego wyleczenia. Wśród optymalnych jest wiele osób, które stosując dietę wyleczyły się z podobnych chorób i są praktycznie bezpieczne przez długie lata. w niektórych jednak przypadkach, gdy zmiany w układzie autonomicznym są już utrwalone i nie ustępują po przejściu na Żywienie Optymalne, wówczas niezbędne staje się zastosowanie prądów selektywnych. w przeciwieństwie do leków, działanie prądów utrzymuje się bardzo długo po zabiegach (czasem nawet przez całe życie) i można je stosować miejscowo na określoną okolicę ciała, nie dopuszczając do działania ogólnego. Istotną różnicą między prądami, a środkami farmakologicznymi (w zasadzie najważniejszą) jest również to, że nie blokują one przewodnictwa w układzie autonomicznym, ale powodują pobudzenie jego określonej części.

Stosuje się prądy S - pobudzające układ sympatyczny i PS - wzbudzające działanie parasympatycznego. Np. w astmie oskrzelowej, jak wspomniałem, dominuje miejscowo układ parasympatyczny, stosując więc prądy S, możemy doprowadzić go trwałego zwiększenia aktywności układu sympatycznego powodując rozszerzenie oskrzeli. Prądy PS oprócz typowych chorób z przewagą sympatyczną wykorzystuje się w praktyce do leczenia wielu jednostek, gdzie wskazane jest zwiększenie przepływu krwi przez określony narząd czy region. Prądy te mają silne działanie rozszerzające naczynia obwodowe krwionośne i limfatyczne. Działając np. prądem PS na kończyny dolne uzyskujemy szybkie ustąpienie dolegliwości w chromaniu przystankowym, chorobie reumatoidalnej stawów czy trudno gojących się zmian troficznych skóry. Prądy PS znalazły również szerokie zastosowanie w leczeniu stwardnienia rozsianego, stanów pourazowych układu nerwowego, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych chorób w których w połączeniu z Żywieniem Optymalnym powodują lepsze odżywianie tkanek i narządów. Zabiegi te wykonuje się w zależności od stanu pacjenta ok. 10-15 razy w czasie 10- 20 min. (wyjątkowo 30 min.). Po jednej serii trwającej ok. 2-ch tygodni ustępują wszystkie dolegliwości, z którymi zgłaszają się pacjenci. Oczywiście prądy selektywne nie działają jednakowo we wszystkich przypadkach. Ich skuteczność zależy od zaawansowania choroby, ale w jeszcze większym stopniu od jej rodzaju i wieku chorego. w wyjątkowych przypadkach serię zabiegów można powtórzyć po 3 miesiącach. Skuteczność prądów selektywnych można ocenić na ponad 99%, co jest niespotykane przy żadnym leczeniu farmakologicznym.

Jak to się dzieje, że "prąd" może wywołać na trwałe polepszenie stanu zdrowia? Podstawy teoretyczne zostały stworzone przez prof. Włodzimierza Sedlaka. Opisał on organizm jako układ półprzewodników, który odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i przetwarza na impulsy zrozumiałe dla komórek i narządów. Znając dokładnie charakterystykę potencjałów komórek w danym układzie, można zbudować aparat emitujący prądy o określonych parametrach. Urządzenia tego typu zostały zbudowane już 40 lat temu przez dr. Jana Kwaśniewskiego i przez ten czas niezbicie udowodniły swą skuteczność na wielu tysiącach pacjentów z Polski i całego świata. Aparaty emitujące prądy selektywne, działając na układ półprzewodników jakim są włókna nerwowe, powodują niejako jego przestrojenie się na "właściwe częstotliwości", w ten sposób wadliwe funkcjonowanie układu autonomicznego, które powoduje wiele uciążliwych dolegliwości, może być szybko wyrównane za pomocą kilku prostych, krótkich zabiegów. Jak dotąd, praktycznie nie stwierdzono efektów ubocznych prawidłowo stosowanych zabiegów. Jedynym niepożądanym skutkiem może być przejściowe zarumienienie skóry w miejscu przyłożenia elektrod, które trwa kilkanaście minut u osób wrażliwych. U osób biorących zabiegi na głowę w kilku procentach przypadków stwierdza się niewielkie zawroty głowy ustępujące po 5-10 min. Przeciwwskazaniem do stosowania prądów są jedynie niektóre stany zapalne skóry. Skuteczność działania prądów selektywnych u osób stosujących Żywienie Optymalne jest bardzo wysoka, w większości przypadków nie ma potrzeby ponownego ich stosowania.

Choroby z przewagą układu sympatycznego i możliwości ich leczenia prądami PS

Jak wiadomo przewaga układu sympatycznego nad parasympatycznym objawia się uogólnionym pobudzeniem organizmu. Wyraźnie zaznaczona wtedy będzie reakcja układu krwionośnego, przyśpieszeniu ulega akcja serca oraz siła jego skurczu, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi. Charakterystyczne są również zmiany ukrwienia poszczególnych narządów: lepsze zaopatrzenie wystąpi w mięśniach i mózgu, gorsze natomiast w skórze i przewodzie pokarmowym. z innych zmian można wymienić: rozszerzenie oskrzeli, wzrost aktywności kory mózgu, zahamowanie perystaltyki jelit czy brak apetytu.

Występowanie takiego stanu okresowo jest rzeczą naturalną i jak najbardziej korzystną. Niekiedy dochodzi jednak w organizmie do uogólnionego lub miejscowego utrwalenia się przewagi układu sympatycznego, co prowadzi do występowania określonych dolegliwości. Bardzo dobrym przykładem będzie tu nerwica wegetatywna. w chorobie tej mamy do czynienia z przewagą sympatyczną w centralnym układzie nerwowym. Osoby dotknięte nerwicą prezentują często wszystkie możliwe objawy zaburzeń w układzie autonomicznymi, z tego powodu bardzo długo leczone są przez lekarzy różnych specjalności zanim zostanie rozpoznana prawdziwa choroba. Symptomami nerwicy mogą być: bezsenność, kołatanie serca, skoki ciśnienia tętniczego, kłopoty z przewodem pokarmowym, suchość w ustach, rozdrażnienie oraz wiele innych.

W przypadku przejścia osoby chorej na dietę optymalną wymienione wyżej objawy mogą same szybko ustąpić. Zdarza się jednak, że zmiany są na tyle utrwalone, iż konieczne jest zastosowanie prądów selektywnych pobudzających układ parasympatyczny. Zabiegi takie stosuje się ok. 2 tyg. przykładając elektrody na głowę. Pierwsze oznaki ustępowania choroby mogą pojawić się już po kilku dniach. Po osiągnięciu całkowitego wyleczenia nie ma już zwykle potrzeby stosowania prądów. Wyjątkowość tej metody mogą szczególnie docenić osoby, które przez wiele lat zmuszone były brać środki nasenne i uspakajające, a obecnie mogą spać dobrze bez żadnych leków.

Istnieje również wiele jednostek z miejscową przewagą układu sympatycznego. Należy do nich np. tahyarytmia, czyli przyśpieszenie akcji serca powyżej 90/min, która często wiąże się z zaburzeniami rytmu, podwyższonym ciśnieniem oraz chorobą wieńcową. w takich przypadkach zastosowanie zabiegów z rozłożeniem elektrod na kończyny górne zapewnia szybkie ustępowanie choroby.

Do najczęstszych dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci na zabiegi należą zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych. Wyższa aktywność układu sympatycznego w kończynach powoduje obkurczenie naczyń i gorsze zaopatrzenie w krew. Początkowymi objawami mogą być wychłodzone stopy, czy bóle w czasie chodzenia. Później dołączają się bóle spoczynkowe, a nieraz i trudno gojące się owrzodzenia. Takie same objawy można spotkać w miażdżycy kończyn dolnych. Tradycyjne leczenie takich chorób kończy się zwykle utratą kończyny. w naszej praktyce spotkaliśmy się z wieloma przypadkami uratowania nogi zakwalifikowanej już do amputacji. w zależności od choroby i jej zaawansowaniu różna jest efektywność terapii. Największą odnotowaną u nas poprawę zgłosił pacjent z chromaniem przestankowym, który przed kuracją nie mógł przejść 100 m, natomiast po 2 tygodniach nie sprawiło mu kłopotu chodzenie z żoną na zakupy (ok. 1500 m).

Prądy PS można również stosować na kończyny dolne w chorobie reumatycznej, rwie kulszowej, stwardnieniu rozsianym czy stanach pourazowych układu nerwowego, jednak poprawa nie jest aż tak spektakularna, niemniej wielokrotnie wyższa niż przy leczeniu farmakologicznym.

Jedną z "plag" naszego społeczeństwa jest tzw. nadciśnienie samoistne. Oficjalnie nieznana jest przyczyna tej choroby, a leczenie jest wyłącznie objawowe. Bardzo wielu ludzi w Polsce po 65. roku życia ma kłopoty z nadciśnieniem tętniczym. Przyczyną choroby jest prawie zawsze rozwijająca się miażdżyca, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych. Aby zapewnić odpowiedni przepływ przez chore naczynia (zwłaszcza mózgowe) organizm jest zmuszony podnieść ciśnienie krwi. Im węższe naczynia, tym ciśnienie musi być wyższe. Przyczynowe leczenie tej choroby jest tylko jedno - dieta optymalna. Niestety miażdżyca należy do chorób ustępujących bardzo wolno - czasem nawet do 2 lat. Aby uniknąć brania leków oraz powikłań choroby można i tutaj zastosować leczenie prądami PS, a w zależności od objawów elektrody umieszcza się na głowie lub kończynach.

Szerokie zastosowanie mają również prądy PS w leczeniu dolegliwości ze strony kręgosłupa. Leczy się nimi zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, chorobę zwyrodnieniową i zespoły korzenne.

Ciekawym, acz rzadkim zastosowaniem prądów PS jest leczenie impotencji u mężczyzn oraz oziębłości płciowej u kobiet. Przyłożenie elektrod w okolicy spojenia łonowego zwiększa ukrwienie tej okolicy i powoduje odzyskanie utraconej sprawności. w praktyce wielokrotnie zdarzało nam się stosować takie zabiegi u mężczyzn z pozytywnym efektem. Niestety nie mamy żadnych doniesień ze strony kobiet.

Możliwości zastosowania prądów PS są znacznie szersze niż można by to zmieścić w tym artykule. Istnieje jeszcze wiele chorób, które można leczyć tym sposobem (jaskra, zaparcia atoniczne, nadczynność tarczycy i inne). Pamiętać należy jednak, że to, co wydaje się tu takie proste, wymaga znajomości chorób, możliwych powikłań czy objawów "przedawkowania". w niektórych przypadkach wykonanie zabiegów może być niemożliwe ze względu na choroby współistniejące. Nieprawidłowe zastosowanie prądów może również spowodować nasilenie objawów, dlatego przed przystąpieniem do leczenia należy zawsze zasięgnąć porady u lekarza obeznanego z tą metodą, z którym można spotkać się w "Arkadii". w Jastrzębiej Górze stosujemy prądy selektywne od ok. 15 lat i praktycznie nie obserwujemy niepożądanych skutków. Aby efekt zabiegów możliwie był największy, należy je wykonywać raz dziennie przez ok.10-20 min. A następnie zakończyć serię. Wykonanie takiej serii zabiegów nie sprawia trudności w przypadku osoby zamieszkałej w "Arkadii". Pacjentom z odleglejszych miejsc proponujemy pokoje gościnne, co jest znacznie korzystniejsze niż wykonywanie zabiegów co kilka dni.

Prądy typu "S", czyli te które pobudzają układ sympatyczny (współczulny).

Prądy S stosujemy w chorobach przebiegających z przewagą układu parasympatycznego (przywspółczulnego). Jeszcze 10-15 lat temu w mojej praktyce prądy te miały znaczenie marginalne i stosowałem je znacznie rzadziej niż prądy PS. Obecnie zauważyłem, że ich znaczenie w terapii zaczyna wzrastać z powodu zmieniającej się specyfiki chorób z jakimi mam do czynienia w Arkadii w Jastrzębiej Górze, choć nadal przewaga znajduje się po stronie prądów PS. Mają na to z pewnością wpływ zmieniające się czynniki ekologiczne, z których najważniejszym jest sposób żywienia, ale nie tylko. Według mnie na zwiększenie ilości chorób z przewagą układu parasympatycznego mają znaczny wpływ szeroko rozpowszechnione szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym.

Jeszcze do niedawna na choroby z przewagą choroby parasympatycznego cierpiały osoby dobrze sytuowane płci żeńskiej. Najczęściej bogate mieszczanki lub szlachcianki, które jadały pod dostatkiem, ale wybierały potrawy chude i słodkie. Ich dieta obfitowała w białko zwierzęce, które pochodziło z drobiu i ryb, ale zawierało mało tłuszczów zwierzęcych. Dodatkowo spożywały duże ilości węglowodanów, zwłaszcza z owoców. Powszechnie panujące wyobrażenie o dziewiętnastowiecznej mieszczance cierpiącej na migreny i wiecznie osłabionej, nie jest wcale znacznie oberwane od prawdy. Żywienie bogatobiałkowe i wysokowęglowodanowe powoduje to, że organizm otrzymuje zazwyczaj wystarczającą ilość aminokwasów do regeneracji, jednak ilość dostarczanej energii z węglowodanów nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Osoby żywiące się w ten sposób mają zazwyczaj dość dobrą odporność, ale odczuwają niedobór energii i mają niskie ciśnienie krwi. Brak sił manifestuje się sennością, osłabieniem, brakiem chęci do życiaprzewlekłym zmęczeniem. Obniżone ciśnienie tętnicze daje uczucie chłodubóle głowy.

Obecnie zatarły się już różnice w żywieniu wynikające z sytuacji materialnej i większość ludzi kieruje się w żywieniu modą lub zaleceniami dietetycznymi zawartymi w kolorowych czasopismach. Spowodowało to moim zdaniem zwiększenie ilości chorób z przewagą układu parasympatycznego. Przewaga ta jest zauważalna wyraźnie u kobiet, które są głównymi odbiorcami "propagandy żywieniowej".

Jak łatwo sobie uzmysłowić przewaga układu parasympatycznego występuje w niedociśnieniu tętniczym, zwolnionej akcji serca, migrenie oraz depresji.

Charakterystyczne są również zaburzenia ze strony układu pokarmowego pod postacią zaparć i bardzo częstej nadkwaśności soków żołądkowych. Praktycznie zawsze z przewagą układu parasympatycznego mamy do czynienia z owrzodzeniami przewodu pokarmowego.

Typową chorobą parasympatyczną jest również astma oskrzelowaalergia, choć w tej ostatniej znacznie większą rolę przypisuję coraz powszechniejszym szczepieniom. Obecnie szczepi się dzieci na większość chorób wirusowych, co chroni je przed ewentualnym zachorowaniem w przyszłości, ale jednocześnie powoduje wzrost ilości przeciwciał we krwi, które mogą wywoływać agresję wobec własnych tkanek i odpowiedź immunologiczną organizmu. Jednym z objawów jest skurcz oskrzeli wywołujący duszność.

Prawie zawsze przewagę układu parasympatycznego można wyrównać stosując prądy selektywne S, przykładając elektrody tak, aby objęły one pożądany obszar. Efekt stosowania prądów jest widoczny bardzo szybko, nawet po kilku zabiegach. Działanie utrzymuje się różnie długo i zależy to zazwyczaj od żywienia pacjenta. Stosowałem taką kuracje również u pacjentów nie stosujących diety optymalnej i zawsze rezultat był podobny, jednak dolegliwości zwykle wracały, ponieważ nie zmieniali oni nawyków żywieniowych.

Zazwyczaj najszybciej po zastosowaniu prądów ustępują migrenowe bóle głowy. Wystarczy 2-3 zabiegi, by wyeliminować chorobę. Odczuwają to najlepiej pacjenci, którzy aktualnie przechodzą atak - wystarczy jeden zabieg, aby on ustąpił.

Spektakularne jest również ustępowanie astmy oskrzelowej. Chorzy, u których stosujemy zabiegi odstawiają leki już w pierwszym tygodniu, bez względu na stopień zaawansowania choroby. w trakcie wykonywania zabiegów pojawia się u nich kaszel świadczący o rozszerzeniu oskrzeli, niejednokrotnie nawet w czasie pierwszej sesji. Po 2-5 dniach kaszel ustępuje i znikają duszności. Zwykle pacjenci nie wierzą, że choroba ustąpiła.

Prądy selektywne nie leczą alergii. Może ona ustąpić po pewnym czasie stosowania diety optymalnej. U dzieci po kilku tygodniach, u dorosłych po kilku latach lub wcale nie ustąpi (tego nie można przewidzieć).

Równie dobre efekty osiągamy stosując zabiegi na jamę brzuszną w chorobie wrzodowej. Ustępowanie dolegliwości żołądkowych jest widoczne nawet po 1-2 zabiegach i natychmiast można odstępować od leczenia farmakologicznego. Zabiegi te można również stosować u osób cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubegochorobę Leśniewskiego-Crohna, które uważane są za choroby nieuleczalne i zazwyczaj kończą się operacją usunięcia jelita. w tych jednostkach żywienie optymalne w połączeniu z prądami S przynosi poprawę po kilku tygodniach.

Dość częstym problemem spotykanym obecnie u kobiet są zaparcia spastyczne, w których przewaga układu parasympatycznego w jelitach powoduje ich obkurczenie. Jeżeli żywienie optymalne nie przynosi tu skutku, można spowodować rozprężenie mięśni jelit za pomocą prądów S.

Oczywistym zastosowaniem jest leczenie uogólnionej przewagi układu sympatycznego w centralnym układzie nerwowym, która powoduje depresję. Jest to bardzo rzadka choroba, często mylona z powszechną nerwicą. Dlatego przy leczeniu prądami należy zawsze zweryfikować rozpoznanie i obserwować pacjenta. w tym przypadku stosujemy zabiegi na głowę, które obejmują cały centralny układ nerwowy. Wyniki są stosunkowo dobre, ale nie tak spektakularne jak w innych chorobach. Odstawianie leków jest powolne i zawsze wymaga kontroli psychiatrycznej.

Ciekawym zastosowaniem prądów jest leczenie niedoczynności tarczycy. w przypadku prostej niedoczynności prądy praktycznie zawsze powodują poprawę po kilku zabiegach. Niestety badaniem klinicznym nie można stwierdzić czy przyczyna nie tkwi wyżej tzn. po stronie przysadki lub podwzgórza mózgu, albo być spowodowana gruczolakiem. Wtedy potrzebna jest dalsza diagnostyka i zmiana metody leczenia.

Doktor Kwaśniewski opisuje również inne zastosowanie prądów S, którego nigdy nie zdarzyło mi się zastosować. Jednym z nich jest leczenie nadmiernej pobudliwości seksualnej u kobiet i mężczyzn. Żaden pacjent ani pacjentka nie zgłosiła się do mnie z tym problemem od 15 lat.

Oprócz prądów PSS w Arkadii bardzo często wykorzystujemy jeszcze prądy SVU. Są one bardzo skuteczne w nietrzymaniu moczu. Dolegliwość ta dotyczy prawie zawsze kobiet ze względu na anatomiczną budowę dróg odprowadzających mocz. Może ona być spowodowana chorobą, przebytym zabiegiem lub po prostu zwiotczeniem mięśnia zwieracza pęcherza moczowego wynikającym z wieku. Prądy te działają właśnie na ten mięsień (z łaciny: Svincter Vesice Urinarie), powodując jego zwiększoną reaktywność. Efekt kliniczny jest odczuwalny nawet po 2-3 zabiegach i zazwyczaj utrzymuje się długotrwale. Co ciekawe, zabiegi te tak samo działają na wszystkie kobiety bez względu na sposób żywienia.

W roku 1987 aparat "Pentapus" skonstruowany przez dr. Jana Kwaśniewskiego otrzymał pozytywną opinię Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Osoby zainteresowane zabiegami przy pomocy prądów selektywnych zapraszamy do kontaktu poprzez formularz: 

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja