Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Zobacz, kto Tobą rządzi

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób
zostały ustalone w oparciu o:
  • Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
  • Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
  • Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

Jerzy Albrecht - Finkelstein
Amsterdamski - Saul Henrykowski
Stanisław Arski - Apfelbaum
Stefan Arski - Artur Salman
Bronisław Baczko - Gideon
Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
Bolesław Bierut - Rotenschwanz
Alef Bolkowiak - Alef Gutman
Michał Boni - Jakub Bauer
Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
Wiktor Borowicki - Aaron Berman
Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman
Stefan Bratkowski - Blumstejn
Stanisław Brodzki - Bronstejn
Jan Brzechwa - Jan Worobiec
Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
red. Kamila Chilińska - Halpern
Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
Bernard Cukier - Kolski
Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman
Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
Ostap Dłuski - Adolf Langer
Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
Ludwik Dorn - Dornbaum
Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
Lech Falandysz - Aaron Fleischman
Arkady Fidler - Efroim Trusker
Pawel Finder - Pinkus
Aleksander Ford - Liwczyc
Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
Bronisław Geremek - Berele Lewartow
Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger
Halina Górska - Rasa Kugelschwanz
Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch
Hanna Gronkiewicz-Waltz - Haka Grundbaum
Ryszard Marek Wroński - Goldberger
Wiktor Grosz - Izaak Medres
Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
Aleksander Hall - Miron Hurman
Marian Hemar - Jan Marian Herscheles
Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
Józef Hubner - Dawid Szwarc
Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
Henryk Jabłoński - Apfelbaum
Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
Piotr Jasienica - Lech Benar
Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
Mieczysław Jastrun - Agatstein
Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
Kalina Jędrusik - Makusfeld
Roman Juryś - Chaim Szacht
Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
Jan Kobuszewski - Weisleder
adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
Helena Kozłowska - Bela Frisch
Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
Hanna Krall - Haka Rejchgold
Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf
Kunicki - Goldfinger
Kazimierz Kuratowski - Kuratow
Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
Jacek Kuroń - Icek Kordblum
Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman
Jolanta Kwaśniewska -Konty - Kohn
Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
Janusz Lewandowski - Aaron Langman
Olga Lipińska - Fajga Lippman
Teresa Liszcz - Rasa Lankamer
Jan Lityński - Jakub Leman
Lubiejski - Zygielman
Łozowski - Salomon Abramowicz
Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith
Marek Markiewicz - Samuel Moritz
Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
Jacek Merkel - Samuel Nelken
Adam Michnik - Aaron Szechter
Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
Leszek Moczulski - Robert Berman
Karol Modzelewski - Samuel Mendel
Zygmunt Modzelewski - Fischer
Jerzy Morawski - Izaak Szloma
Stanisław Nadzin - Gutman
Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
Róża Ochabowa - Grunbaum
Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
Jan Olszewski - Izaak Oksner
Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
Janina Paradowska - Rachela Busch
Jan Parys - Haim Pufahl
Aleksander Paszyński - Finkelstein
Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
Lesław Podkański - Izaak Freinkel
Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
Jan Reguła - Josek Mützenmacher
Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
Jan Rulewski - Fikelman
Rutkowski - Botwin
Hanka Sawicka - Szapiro
Ryszard Setnik - Szymon Bauman
Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
Janusz Sityński - Jakub Leman
Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
Skrzeszewski - Fokenman
Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
Władysław Sławny - Rosenberg
Antoni Słonimski - Stomma
Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
Ewa Spychalska - Salome Stein
Marian Starownik - Symeon Steinman
Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
Stanisław Stomma - Szaja Sommer
Michał Strąk - Baruch Steinberg
Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
Hanna Suchocka - Haka Silberstein
Bolesław Sulik - Jakub Steinberg
Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
Irena Szewińska (sportowiec) - I. Kirszenstein
Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
Roman Szydłowski - Szancer
Wiesława Szymborska - Rottermund
Paweł Śpiewak - Stinger
Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower
Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik
Magda Umer (piosenkarka) - Humer (córka zbrodniarza UB)
Jerzy Urban - Josek Urbach
Mieczysław Wachowski - Jakub Windman
Henryk Walczak - Zukerman
Lech Wałęsa - Lejba Kohne
Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
Adam Ważyk (poeta) - Wagman
Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
Ludmiła Wujec - Okrent
Jan Wyka - Leopold Wessman
Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
Janusz Zaorski - Jakub Bauman
Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

Wojskowi
gen. Edward Braniewski - Brandsteter
gen. Jan Drzewiecki - Holzer
gen. Marian Graniewski - Gutaker
gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)
gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski
gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf
gen. Matejewski - Kugelschwanz
gen. Marian Naszkowski - Wasser
gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
gen. Leon Turski - Tennenbaum
gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman
gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach
gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ
płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"
płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
płk Mieczysław Kowalski - Kohn
płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
płk Rosiński - Rosenberg, DOW
płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP
płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku
płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.
płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
płk Żarski - Silberstein, prac. WAP
ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG
ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW
mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce"
mjr Henryk Umiński - Keff
Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
Lubiejski - Zygielman, II Zarząd
Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.
Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd
Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
Henryk Trojan - Adler, II Zarząd
Henryk Walczak - Zukerman
Zagórski - Winter, II Zarząd
Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja