Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie małopolskim

(aktualizacja na dzień 10 grudnia 2012 r.)

Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: kobiety, kobiety z dziećmi, samotne matki i dzieci
Kraków, Malborska 64 b
Tel.: 126556820
Liczba miejsc: 60
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna, łaźnia, suchy prowiant, pomoc prawna (doraźnie), medyczna i pielęgniarska

Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Skawińska 6
Tel.: 124295664
Liczba miejsc: 58
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Braci Albertynów
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna, pomoc medyczna i prawna, łaźnia i usługi higieniczne

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: samotne kobiety, kobiety z dziećmi od 7 do 18 r.ż.(lub do końca pobierania nauki)
Kraków, Sołtysowska 13 c
Tel.: 12/3506310
Liczba miejsc: 53+6 interw.
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Krakowskiej - OPP
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, konieczne skierowanie z MOPS, praca socjalna, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna

Dom św. Brata Alberta
Kategoria placówki: mieszkanie chronione
Z usługi skorzystać mogą: wychodzący z bezdomności - mężczyźni
Kraków, Saska 9 a
Tel.: 122926065
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Braci Albertynów
Forma pomocy: mieszkania chronione
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, mieszkania chronione, praca socjalna

Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety+ dzieci do 7 r.ż,
Kraków, Żywiecka 16
Tel.: 122693579
Liczba miejsc: 60
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Krakowskiej - OPP
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna, skierowanie z MOPS, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna

Dom Samotnej Matki
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety w ciąży i kobiety z noworodkami
Kraków, Przybyszewskiego 39
Tel.: 126378542
Liczba miejsc: 9 dla kobiet + 9 dla dzieci
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: godziny przyjęć: 9:00-17:00, w placówce funkcjonuje "Okno Życia": całodobowo

Wspólnota św. Brata Alberta, , Chleb i Światło"
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Wielicka 44 b
Tel.: 500316524
Liczba miejsc: 22
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Wspólnota św. Brata Alberta, ,Chleb i Światło"
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: godziny przyjęć: 8:00-20:00

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Skawińska 6
Tel.: 124295664
Liczba miejsc: 38 ( w okresie silnych mrozów 60 osób)
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Braci Albertynów
Forma pomocy: noclegownia
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynna w okresie zimowym, od godz. 19:00 do 6:50, śniadania i kolacje

Noclegownia i Schrtonisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia, schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Makuszyńskiego 19a
Tel.: 126840373 126840324
Liczba miejsc: Noclegownia- 138, Schronisko- 62
Podmiot prowadzący: Polski Komitet Pomocy Społecznej
Forma pomocy: noclegownia, schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynna od g. 16:00 - 8:00, usługi opiekuńcze dla 50 os., praca socjalna, pomoc prawna, łaźnia

Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych - Noclegownia
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: osoby bezdomne uzależnione od narkotyków
Kraków, Krzemieniecka 63
Tel.: 606203156
Liczba miejsc: 24 (max. do 28)
Podmiot prowadzący: Monar Kraków - OPP
Forma pomocy: noclegownia
Dodatkowe uwagi: czynna od 18:00- 10:00, pomoc terapeutyczna i prawna, pielęgniarsko-medyczna, łaźnia, wymiana sprzętu iniekcyjnego, zbiór zużytego sprzętu, suchy prowiant

Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym "Dom Łazarza"
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Nowogródzka 8
Tel.: 501434109
Liczba miejsc: 32 (max.38 w okresie zimowym)
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Dobroczynne, , Betlejem"
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, suchy prowiant, pomoc medyczna

Małopolskie Centrum Integracji "Pro Domo"
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Kraków, Czyżówka 50
Tel.: 124235570
Liczba miejsc: 12 (max.14)
Podmiot prowadzący: Małopolskie Stowarzyszenie Probacja - OPP
Forma pomocy: Dom readapracyjny
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: schronienie dla mężczyzn opuszczających zakłady karne, zagrożonych bezdomnością i ich rodzin

Dom Wsparcia
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Andrychów, Batorego 48 i 52
Tel.: 338753300
Liczba miejsc: 23
Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej
Forma pomocy: noclegownia
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczna

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Brzesko, Cegielniana 1/2
Tel.: 146863998
Liczba miejsc: 16
Podmiot prowadzący: MOPS w Brzesku
Forma pomocy: noclegownia
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: od 19:00 -7:00, pomoc doraźna, odzież, posiłki, suchy prowiant, pomoc prawna, praca socjalna

Noclegownia
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Brzeszcze, Mickiewicza 6
Tel.: 322111251
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: OPS w Brzeszczach
Forma pomocy: noclegownia
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: od 17:00 -7:00, praca socjalna i łaźnia

Noclegownia dla Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Chrzanów, Fabryczna 29b
Tel.: 327506251
Liczba miejsc: 40 (+ do 10 dostawek)
Podmiot prowadzący: MGOPS w Chrzanowie
Forma pomocy: noclegownia
Dodatkowe uwagi: całodobowo

Lokalny Dom dla Bezdomnych
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy (z terenu gminy)
Gładyszów 51
Tel.: 183516491
Liczba miejsc: 7
Podmiot prowadzący: Gmina Ujście Gorlickie
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna i usługi opiekuńcze

Schronisko dla Bezdomnych
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Gorenice, Chrzanowska 2
Tel.: 32 6471441 32 6456167
Liczba miejsc: 36
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: pomoc psychologiczna, praca socjalna, pomoc medyczna i pielęgniarska, aktywizacja zawodowa- CIS

Schronisko DOM NADZIEI
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Klucze, Bolesławska 23
Tel.: 326471441
Liczba miejsc: 70
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - OPP
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna, pomoc prawna, psychologiczna, pielęgniarsko-medyczna

Ośrodek Pomocy Rodzinie
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: przypadki losowe, ofiary przemocy, bezdomni
Konary, Konary-Zielona 21
Tel.: 122561058
Liczba miejsc: 14
Podmiot prowadzący: Konwent OO. Bonifratrów - OPP
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc prawna, psychologiczna, praca socjalna

Noclegownia
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni z terenu gminy
Lipinki 226
Tel.: 134477021 wew.26 lub 28
Liczba miejsc: 8
Podmiot prowadzący: GOPS Lipinki
Forma pomocy: noclegownia
Dodatkowe uwagi: całodobowo

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Bezdomnych
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni mężczyźni
Miechów, Konopnickiej 11
Tel.: 413830078, 413124460, 413124472, 413124376
Liczba miejsc: 45 (w zimie do 60 osób)
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc prawna, psychologiczna

Dom dla Bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni i ofiary przemocy z terenu gminy
Niedźwiedź 130
Tel.: 183317002 wew.316
Liczba miejsc: 7
Podmiot prowadzący: GOPS Niedźwiedź
Forma pomocy: noclegownia
Dodatkowe uwagi: całodobowo, praca socjalna

Dom im. św. Brata Alberta
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Nowy Sącz, Szwedzka 18
Tel.: 184438980 184444810
Liczba miejsc: 50 (schronisko)+ 24 (wspólnota)
Podmiot prowadzący: Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - OPP
Forma pomocy: schronisko + wspólnota Pracy i Życia, ,Emaus"
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc terapeutyczna, prawna, psychologiczna

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
Kategoria placówki: noclegownia, /hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi skorzystać mogą: Bezdomni, ofiary przemocy w rodzinie (kobiety, kobiety z dziećmi)
Nowy Sącz, Śniadeckich 10 a
Tel.: 184490490(H) 184424542(N)
Liczba miejsc: Hotel – 9 (+ 2 interw.), Noclegownia – do 12
Podmiot prowadzący: Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Forma pomocy: noclegownia + hostel
Dodatkowe uwagi: czynne przez noc, łaźnia

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej
Kategoria placówki: miejsc. noclegownia dla bezdomnych mieszkańców miasta
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni wyłącznie z terenu miasta
Nowy Targ, Ludźmierska 32
Tel.: 182640270
Liczba miejsc: 5
Podmiot prowadzący: Miasto Nowy Targ
Forma pomocy: miejsca noclegowe w okresie jesienno-zimowym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, sezonowo

Osrodek dla Bezdomnych przy Parafii św. Wojciecha
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Osieczany 92
Tel.: 122741750
Liczba miejsc: 10 Podmiot prowadzący: Parafia
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo

Noclegownia Miejska dla Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia, ogrzewalnia
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Oświęcim, Dąbrowskiego 139
Tel.: 338420365
Liczba miejsc: 30 (+2-4 przystawki)
Podmiot prowadzący: MOPS Oświęcim
Forma pomocy: noclegownia, ogrzewalnia
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: od 17:00 - 7:00, ogrzewalnia i noclegownia w okresie zimowym czynne całodobowo

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Grodzisko 5
Tel.: 600450334
Liczba miejsc: max. 39
Podmiot prowadzący: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie
Forma pomocy: schronisko, całorocznie
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc dla rodziców i dzieci, możliwość posiłku, działania profilaktyczno-wychowawcze

Noclegownia dla osób bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni z terenu miasta
Szlachtowa, Łemkowska 16 C
Tel.: 182621066
Liczba miejsc: 5
Podmiot prowadzący: Miasto i Gmina Szczawnica
Forma pomocy: miejsca noclegowe w okresie jesienno-zimowym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: od 18:00 -8:00, praca socjalna

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: mężczyźni
Tarnów, Prostopadła 9 A
Tel.: 146223978
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Tarnowskiej - OPP
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, zabiegi higieniczne

Dom Samotnej Matki
Z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety w ciąży
Tarnów, Mościckiego 65
Tel.: 146211301
Liczba miejsc: 6
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
Forma pomocy: miejsca dla samotnych matek z dziećmi
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: całodobowo

Noclegownia dla Bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Tarnów, Bandrowskiego 26
Tel.: 694085229 602650904
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Fundacja Kromka Chleba - OPP
Forma pomocy: miejsca noclegowe w okresie jesienno-zimowym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: od 19:00 -7:00, zabiegi sanitarno higieniczne, suchy prowiant

Dom Samotnej Matki
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: kobiety z dziećmi, bezdomni
Tuchów, Daleka 3
Tel.: 605407503 665407502
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie MONAR
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całodobowo, pomoc terapeutyczna, prawna, psychologiczna

Dom Sióstr Albertynek im. Św. Brata Alberta
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety
Wadowice, Mickiewicza 33 A
Tel.: 338233768
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, wsparcie terapeutyczna

Dom Samotnej Matki
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: ofiary przemocy, bezdomne kobiety z dziećmi
Wadowice, Sadowa 1
Tel.: 338235717
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Kuria Metropolitalna w Krakowie
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo, usługi pielęgniarskie, pomoc prawna, terapeutyczna, psychologiczna

Noclegownia
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni z terenu miasta
Zakopane, Spyrkówka 20a
Tel.: 182062010
Liczba miejsc: 24
Podmiot prowadzący: Zakład Usług Socjalnych MOPS
Forma pomocy: schronisko
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: całodobowo

Dom Wiejski dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi skorzystać mogą: bezdomni mężczyźni
Bulowice, Bł. Faustyny 4
Tel.: 338435541
Liczba miejsc: 8
Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Braci Albertynów
Forma pomocy: schronisko
Dodatkowe uwagi: całodobowo


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja