Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie łódzkim

(aktualizacja na dzień 29.07.2008r.)

Noclegownia
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Grabów, 1-go maja 5
Liczba miejsc: 5
Podmiot prowadzący: GOPS w Grabowie
Forma pomocy: Nocleg + 1 ciepły posiłek
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Dom Wsparcia Społecznego
Chabierów
Tel.: 43 829 34 69
Liczba miejsc: 26
Podmiot prowadzący: MGOPS Błaszki
Forma pomocy: Żywność, noclegi, zasiłki celowe
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: Mieszkania chronione

Dom Noclegowy
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Głogowiec gm. Kutno
Tel.: 24 254 81 03
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości
Forma pomocy: pomoc osobom bezdomnym
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: całoroczne

Dom Noclegowy
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Kutno, Wyszyńskiego 11
Tel.: 24 253 43 90
Liczba miejsc: 28
Podmiot prowadzący: MOPS w Kutnie
Forma pomocy: pomoc osobom bezdomnym
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: całoroczne

DPS Chróscin-Zamek
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety
Chróścin
Tel.: 6278-36-033
Liczba miejsc: 2
Podmiot prowadzący: DPS Chróścin-Zamek
Forma pomocy: wymiana odzieży i bielizny osobistej, czynności higieniczne, pełne wyżywienie, nocleg, opieka pielęgniarska i medyczna w ramach NFZ.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: Pobyt osob bezdomnych w DPS-ach na podstawie umów zawieranych pomiędzy Gminami a Powiatem Wieruszowskim

DPS Chróścin-Wieś
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Chróścin
Tel.: 6278-36-019
Liczba miejsc: 3
Podmiot prowadzący: DPS Chróścin-Wieś
Forma pomocy: wymiana odzieży i bielizny osobistej, czynności higieniczne, pełne wyżywienie, nocleg, opieka pielęgniarska.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: Pobyt osób bezdomnych w DPS-ach na podstawie umów zawieranych pomiędzy Gminami a Powiatem Wieruszowskim.

Dom dla osób bezdomnych Monar-Markot
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Feliksów 19
Tel.: 43 679 06 51
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Poddębickie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
Forma pomocy: pomoc socjalno-bytowa
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: powyższe informacje dotycza zarówno Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Feliksowie jak i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Iwoniu

Dom Samotnej matki z Dzieckiem
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Iwonie 48
Tel.: 43 678 14 63
Liczba miejsc: 25
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Monar-Markot
Forma pomocy: pomoc psychologiczna pomoc w readaptacjii zawodowej i społecznej
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Noclegownia przy Kole Brzezińskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Brzeziński, Św. Anny 35
Tel.: 46 874 02 59
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Koło Brzezińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Forma pomocy: zapewnienie noclegu osobom bezdomnym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,

Dom Samotnej Matki - Monar Markot
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Turów, Turów 113
Tel.: 43 8861431
Liczba miejsc: 34
Podmiot prowadzący: MONAR
Forma pomocy: schronienie, wyżywienie
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności -ORIONIŚCI Schronisko dla Bezdomnych im. Ks.Franciszka Drzewieckiego
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Zduńska Wola, Henryków 24a
Tel.: 43 823-28-22, 43 824-20-56
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Księża Orioniści
Forma pomocy: Zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych (zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienie, odzież). Pomoc w leczeniu wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień. Pozyskiwanie miejsc pracy dla podopiecznych. Pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Stowarzyszenie Abstynentów "GRANICA"
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Pabianice, Graniczna 2/6
Tel.: 42 226-80-30
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Abstynentów "GRANICA"
Forma pomocy: pobyt całodobowy i całoroczny.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,

Schroniska dla bezdomych Męzczyzn iSchroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Konstantynów Łódzki, Słowackiego 11
Tel.: 42 211-13-16
Liczba miejsc: 3- kobiety 3-dzieci 6 -meżczyźni (razem 12 miejsc)
Podmiot prowadzący: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
Forma pomocy: pobyt całodobowy, maksymalnie do 6 miesięcy
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie,

Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Bełchatów, Czapliniecka 19B
Tel.: 44 733 05 96
Liczba miejsc: 80-100
Podmiot prowadzący: MONAR Warszawa
Forma pomocy: Opieka całododbowa
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko Dla Bezdomnych
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Bełchatów, Czapliniecka 7A
Tel.: 44 733 14 99
Liczba miejsc: 45
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Forma pomocy: Opieka całododbowa

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Łódż, Szczytowa 11
Tel.: 42 679-31-35
Liczba miejsc: 100
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko dla Bezdomnych Mezczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Łódź, Spokojna 10/12
Tel.: 42 645 94 79
Liczba miejsc: 64
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież, pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Łódź, Spokojna 10/12
Tel.: 42 645 94 79
Liczba miejsc: 120
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież, pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety
Łódź, Starorudzka 15/17
Tel.: 42 683 38 00
Liczba miejsc: 42
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież, pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Miejskie Schronisko dla Kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Łódź, Gałczyńskiego 7
Tel.: 42 647 03 33
Liczba miejsc: 62
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież, pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Noclegownia dla Kobiet i Dzieci
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Łódź, Gałczyńskiego 7
Tel.: 42 647 03 33
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna
Forma pomocy: zapewnia nocleg, wyżywienie, odzież, pomoc socjalną
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Regionalny Ośrodek Pomocy
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Wola Drzewiecka 137 96-127 Lipce Reymontowskie
Tel.: 511 237 132
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pabianickiego Centrum Pomocy
Forma pomocy: Pobyt Stacjonarny
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwo im. Brata Alberta
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Tomaszów Mazowiecki, Luboszewska 71
Tel.: 698-367-968, 044 724-95-92
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
Forma pomocy: nocleg, kąpiel, odzież, 2 posiłki, poradnictwo i pomoc socjalna
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Dom Samopomocy dla Osób bezdomnych i Starych
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Wale 19
Tel.: 513-690-600, 044 710-03-84
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Osoba fizyczna
Forma pomocy: usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie, kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Ośrodek dla osób bezdomnych “ NADZIEJA”
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Rawa Mazowiecka, Mszczonowska 36
Tel.: 46 814 2983
Liczba miejsc: 14
Podmiot prowadzący: Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie “SZANSA”
Forma pomocy: Zapewnienie schronienia w okresie zimowym oraz pomoc terapeutyczna
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc finansowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Schronisko dla Bezdomnych
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Piotrków Trybunalski, Belzacka 48
Tel.: 44 647 69 88
Liczba miejsc: 30+10
Podmiot prowadzący: Polski Czerwony Krzyż
Forma pomocy: udzielanie schronienia
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: Prowadzony program dla osób nadużywających alkohol

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Aleksandrów Łódzki, Warszawska 10
Tel.: 42 712 17 71
Liczba miejsc: 16
Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
Forma pomocy: nocleg, kąpiel, posiłek
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: okres jesienno-zimowy

Ośrodek Pomocy „Wzajemnie Potrzebni”
Kategoria placówki: schronisko noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Ozorków, Żwirki 1a
Tel.: 42 718 10 81
Liczba miejsc: 35
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Monar
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: meldunek tymczasowy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Radomsko, Kopiec 17
Tel.: 447381816
Liczba miejsc: 10
Forma pomocy: warsztaty terapii zajęciowej, wydawanie paczek świątecznych, wydawanie żywności i odzieży
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,

Regionalny Ośrodek Pomocy Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Radomsko, Sucharskiego 45a
Tel.: 447381874, 508286187
Liczba miejsc: 35
Forma pomocy: pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc terapetyczna dla osób z problemem alkoholowym : grupa wsparcia, grupa AA
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Regionalny Ośrodek Pomocy Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
gm. Gidle, Graby 14
Tel.: 343272345, 607836850
Liczba miejsc: 20
Forma pomocy: grupa wsparcia AA, pomoc w załatwianiu spraw osobistych
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie" Dom dla Bezdomnych
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
gm. Gomunice, Kolonia Piaszczyce 1
Tel.: 446824738, 661918720
Liczba miejsc: 35
Forma pomocy: pomoc socjalna, pomoc opiekuńczo - wychowawcza, integracja społeczna i zwodowa
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie,

Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa" Dom Socjalny
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
gm. Gomunice, Karkoszki 24
Tel.: 505100305
Liczba miejsc: 20
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie,

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
gm Kodrąb, Klizin 18
Tel.: 446819696
Liczba miejsc: 35
Forma pomocy: środki czystości, pomoc prawna, terapia dla osób uzależnionych, pomoc w uzyskaniu utraconych dokumentów
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja