Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych w województwie podkarpackim

"Amer - Pol" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sanatorium Uzdrowiskowe "ATRIUM"
Zdrojowa 28, 38-610 Polańczyk
(13) 469-20-10
biuro@dwatrium.pl
Turnusy: nauka zdrowego żywienia, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, Szkoleniowy, Usprawniająco - rekreacyjny, w zakresie cukrzycy.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Centrum Promocji Zdrowia "SANVIT" Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe
Ks. Jana Rąba 1, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-04-11, (13) 435-04-23
iwonicz@sanvit.eu
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ks. Jana Rąba 22, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-06-12
crriwonicz@krus.gov.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym.

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju
Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój
(16) 631-30-58, (16) 631-34-43
crrhoryniec@krus.gov.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 6, 03-335 Warszawa Oddział WDW Solina
Solina, 38-612 Solina
(13) 470-11-00, (13) 470-11-45
wczasy@wzwjawor.pl
Turnusy: gry integracyjne, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym.

"ELBEST" Sp. z o.o. Oddział Iwonicz Zdrój, Hotel Solina Spa w Myczkowcach
Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne
(13) 461-80-31
hotelmyczkowce@hotels-energetyk.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z alergią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

"ELBEST" Sp. z o.o. Oddział Iwonicz Zdrój Hotel Energetyk
Piwarskiego 26, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-03-11
edyta.moson@elbest.pl
Turnusy: Psychoterapeutyczny.
Dysfunkcje: z chorobami dermatologicznymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Fundacja POMOC Sanatorium Uzdrowiskowe "SOLINKA" Oddział w Polańczyku
Zdrojowa 16, 38-610 Polańczyk
(13) 470-30-10
sanatorium@solinka.net2000.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.

Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "KARINO" Alicja Cienki
Berezka 30 B, 38-610 Polańczyk
(13) 469-21-38
ksiegowosc@pensjonatkarino.pl ; karino@ooh.pl
Turnusy: koszykówka, nauka języka obcego, Psychoterapeutyczny, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, siatkówka, Szkoleniowy, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z alergią, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

GEOVITA S.A. w Warszawie Hotel PERŁA BIESZCZADÓW Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
Czarna k/Ustrzyk Dolnych, 38-710 Czarna
(13) 461-61-61, (13) 461-61-68
perla.recepcja@geovita.pl
Turnusy: koszykówka, nauka języka obcego, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, piłka nożna, pływanie, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, siatkówka, Szkoleniowy, tenis, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.

Górnicze Sanatorium Związkowe "Górnik"
Ks. Jana Rąba 3, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-08-11
sekretariat@sanatorium-gornik.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami układu pokarmowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego.

Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Dworska 14a, 38-430 Miejsce Piastowe
(13) 435-30-73, (13) 435-30-70
sekretariat@mzsp.pl
Turnusy: aktywizacja społeczno-zawodowa, Szkoleniowy, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z zaburzeniami głosu i mowy.

Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w Radawie
Radawa 123, 37-523 Radawa
(16) 622-30-43
rec@domojcapio.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu
Wojska Polskiego 5/-, 37-450 Stalowa Wola
(15) 843-14-18, (15) 607-283-595
przychodnia@stalowa-wola.com.pl
Turnusy: gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, hipoterapia, kurs komputerowy, kurs pierwszej pomocy, nauka dietetycznego żywienia, nauka jazdy na wózku inwalidzkim, nauka pływania, nauka zdrowego żywienia, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, Szkoleniowy, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze stwardnieniem rozsianym, z otyłością, z wadami postawy.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Amer-Pol" Henryk Koszałka
Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk
(13) 469-20-10
info@amer-pol.com.pl
Turnusy: Szkoleniowy, Usprawniająco - rekreacyjny, w zakresie cukrzycy.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bajka" Beata Krukowska-Bania
Sobieskiego 3, 37-620 Horyniec Zdrój
(16) 631-30-44, (16) 631-30-40
sanatoriumbajka@interia.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Plon" Sp. z o.o.
Zdrojowa 32, 38-610 Polańczyk
(13) 470-30-43, (13) 470-40-44
info@sanatorium-plon.com
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Gardenia"
Winiarska 3, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-03-29, (13) 435-59-36
phugardenia@onet.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Bystre" Sp. z o.o.
Bystre k/Baligrodu, 38-606 Baligród
(13) 468-40-33, (13) 468-43-43
orwbystre@orwbystre.com
Turnusy: narciarstwo, pływanie, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, tenis, turystyczne.
Dysfunkcje: z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Myczkowce 10 A, Myczkowce, 38-623 Uherce Mineralne
(13) 461-83-70, (13) 460-88-00
myczkowce@myczkowce.org.pl
www.myczkowce.org.pl
Turnusy: jeździectwo, kolarstwo, koszykówka, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, piłka nożna, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, siatkówka, szachy, tenis, tenis stołowy, Usprawniająco - rekreacyjny, warcaby.
Dysfunkcje: z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Bojanowie
Tarnobrzeska 27, 37-433 Bojanów
(15) 870-86-65, (15) 644-55-86
sandomierz@caritas.pl
Turnusy: jeździectwo, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, plastyczne, Psychoterapeutyczny, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "WATRA"
Zdrojowa 25, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-03-29, (13) 435-59-36
phugardenia@onet.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, z upośledzeniem umysłowym.

Ośrodek Wypoczynkowy "POLKARD"
Zdrojowa 29, 38-610 Polańczyk
(13) 469-20-04
polkard1@tlen.pl
Turnusy: gry integracyjne, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobą psychiczną, z upośledzeniem umysłowym.

Relavia Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "SKALNY"
Zdrojowa 11, 38-610 Polańczyk
(13) 469-20-27, (13) 469-20-29
recepcja@relavia.pl
Turnusy: jeździectwo, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, turystyka górska, Usprawniająco - rekreacyjny, żeglarstwo.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Uzdrowisko Horyniec" "Dom Zdrojowy" "Jawor" "Modrzew"
Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec Zdrój
(16) 631-30-88
biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Maria"
Wyspiańskiego 5, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 435-74-76, (13) 435-74-44
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Sanatorium Uzdrowiskowe "PIAST"
Kulczyńskiego 5, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-08-51, (13) 435-07-11
ppiast@pro.onet.pl
Turnusy: aktywizacja społeczno-zawodowa, dziewiarskie, fotograficzne, gry integracyjne, koszykówka, kręgle, malarskie, nauka zdrowego żywienia, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, piłka nożna, piłka ręczna, Psychoterapeutyczny, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, szachy, Szkoleniowy, taneczne, turystyczno - krajoznawcze, Usprawniająco - rekreacyjny, warcaby, w zakresie cukrzycy, z programem nauki mowy po laryngektomii.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil"
Świerkowa 1, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 437-73-40, (13) 435-73-27
sekretariat@sanatorium-stomil.pl
Turnusy: Psychoterapeutyczny, Szkoleniowy, Usprawniająco - rekreacyjny, z programem nauki mowy po laryngektomii.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil - Ziemowit"
Kulczyńskiego 7, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 435-02-11, (13) 425-00-12
ziemowit.marketing@santorium-stomil.pl
Turnusy: Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, Psychoterapeutyczny, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze stwardnieniem rozsianym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Teresa"
Zdrojowa 54, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 435-74-31, (13) 435-74-34
biuro@uzdrowisko-rymnaow.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Wisła"
Ks. Jana Rąba 24, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 425-00-66, (13) 425-00-65
iwonicz.zdroj@hotelmargot.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Szpital Uzdrowiskowy "Eskulap"
Parkowa 5, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 435-74-64, (13) 435-71-08
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Szpital Uzdrowiskowy "ZIMOWIT"
Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 435-72-31, (13) 435-72-32
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobami układu moczowo-płciowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe nr IV
ul. Kulczyńskiego 1a, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 430-86-30
lecznictwo@uzdrowisko-iwonicz.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Uzdrowiskowy "Excelsior"
Partyzantów 2, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 430-88-00
lecznictwo@uisa.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Zakład Leczniczy Oddział Sanatoryjny "Biały Orzeł"
Al. Torosiewicza 4, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 430-87-00
lecznictwo@uisa.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Zakład Leczniczy Oddział Sanatoryjny "Pod Jodłą"
Al. Torosiewicza 1, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 430-86-00
lecznictwo@uisa.com.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. Zakład Leczniczy Oddział Sanatoryjny "Stare Łazienki"
Plac Karola i Józefa 1, 38-440 Iwonicz Zdrój
(13) 430-85-00
lecznictwo@usia.pl
Turnusy: Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego.

WSK "PZL-Rzeszów" S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe "Dedal"
Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk
(13) 469-20-08, (13) 469-20-09
dedal@wskrz.com
Turnusy: Szkoleniowy, Usprawniająco - rekreacyjny, w zakresie cukrzycy.
Dysfunkcje: z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój
(13) 435-77-20
zaz.rymanow@psouu.org.pl
Turnusy: aktywizacja społeczno-zawodowa, badminton, biegi, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, gry integracyjne, kurs BHP, narciarstwo, Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, piłka nożna, Rekreacyjno - sportowy i sportowy, szachy, Szkoleniowy, tenis, tenis stołowy, turystyka górska, Usprawniająco – rekreacyjny.
Dysfunkcje: z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja