Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla bezdomnych i ubogich w województwie podlaskim

(aktualizacja na dzień 6 grudnia 2012 r.)

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
jadłodajnia
Augustów m., Wojska Polskiego 1
Tel.87 644 54 30
Podmiot prowadzący:Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Liczba posiłków dziennie:60
Forma pomocy:gorące posiłki, suchy prowiant, odzież, obuwie, środki sanitarne i higieniczne
uwagi:cały rok, godz. 12-14; liczba miejsc - 16

Caritas - Centrum Charytatywne
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Białystok m., Warszawska 32
Tel.85 740 42 22
Podmiot prowadzący:Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku
Forma pomocy:wydawanie odzieży, obuwia, suchego prowiantu, wykup leków, poradnia uzależnień.
uwagi:w dni robocze w godz. 900-1500.

Dom dla Bezdomnych
punkt pomocy medycznej, łaźnia, jadłodajnia pralnia
Białystok m., Sienkiewicza 81/9
Tel.85 675 09 06
Podmiot prowadzący:Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku
Forma pomocy:83 miejsca, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych ruchowo, - możliwość zamieszkania całodobowego dla osób bezdomnych,
- dni przyjęć: wtorek i czwartek w godz. 1130–1430,
- punkt informacyjny dla Osób Bezdomnych w dni robocze w godz. 800–2000,
- wydawanie posiłków osobom bezdomnym spoza Domu (o godz. 1530-16.00),
- poradnia leczenia uzależnień: poniedziałek, środa w godz. 1400–1900, wtorek 900-1630, czwartek 900-1500, piątek 800-1130,
- pomoc doraźna w postaci odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności w dni robocze w godz.: 900–1500,
- możliwość skorzystania ze świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,
- możliwość skorzystania z kąpieli: wtorki i czwartki w godz. 1000–1300,
- możliwość skorzystania z porad specjalistów: psychiatry, terapeuty uzależnień i współuzależnień, psychologa, radcy prawnego, doradca zawodowy (wizyta po wcześniejszym zgłoszeniu).

Jadłodajnia/ Punkt pomocy doraźnej
Jadłodajnia, punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Białystok m., Warszawska 47
Tel.85 732 89 07
Podmiot prowadzący:Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS w Białymstoku
Liczba posiłków dziennie:50
Forma pomocy:- bezpłatna jadłodajnia dla osób bezdomnych: wydawanie zupy z wkładką od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 40 osób),
- punkt pomocy doraźnej (wydawanie paczek żywnościowych, ciepłej odzieży, środków czystości). Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 1100–1400,
- możliwość skorzystania z Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek w godz. 1500–1800, środa w godz. 1600–1900, grupa wsparcia wtorek godz. 1030–1230,
- łaźnia czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 900–1200.
- świetlica dla osób bezdomnych czynna od poniedziałku do piątku 900–1200.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Jadłodajnia, punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Białystok m., Branickiego 25
(klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 7412882
Podmiot prowadzący:Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku
Forma pomocy:- udzielanie informacji osobom bezdomnym o schroniskach, poradniach leczenia uzależnień, instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc,
- wydawanie posiłków osobom bezdomnym (nie więcej niż 15 osób) przez cały rok w dni robocze w godz. 1200–1400,
- wydawanie odzieży, obuwia, bielizny w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
uwagi:pomoc kierowana jest do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością bez względu na płeć
Polski Czerwony Krzyż
punkt wydawania odzieży
Białystok m., Warszawska 29
Tel.85 7416091
Podmiot prowadzący:Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Białymstoku
Forma pomocy:wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 800–1300, dystrybucja koców i śpiworów osobom bezdomnym

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"
Jadłodajnia, punkt wydawania odzieży, pralnia, łaźnia, punkt wydawania paczek żywnościowych
Białystok m., Żelazna 23
Tel.85 74229 80
Podmiot prowadzący:Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" w Białymstoku
Liczba posiłków dziennie:35
Forma pomocy:- ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn czynna w okresie zimowym całodobowo, w okresie letnim w godz. 1900–700 (liczba miejsc - 30 osób); osoby zgłaszające się powinny być zdolne do samoobsługi i nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- formy pomocy w ogrzewalni: nocleg, kąpiel (poniedziałek, sobota), pranie (środa, sobota), wydawanie ręczników, środków czystości, odzieży, bielizny osobistej, wydawanie posiłków w godz.: 630-2000 (śniadania, kolacje w okresie letnim; śniadania, obiadokolacje w okresie zimowym), poradnictwo (psycholog, pracownik socjalny),
- pokoje treningowe (12 miejsc noclegowych), - wydawanie odzieży - Białystok ul. Węglowa 8 w godz. od 1500–1900 w wyznaczonych datach.

Stołówka dla osób bezdomnych
jadłodajnia
Białystok m., Kościelna 2
Tel.85 741 58 90
Podmiot prowadzący:Parafialny Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
Liczba posiłków dziennie:60
Forma pomocy:wydawanie posiłków dla bezdomnych i ubogich; możliwość pobytu całodobowego; poradnictwo
uwagi:posiłki wydawane codziennie o godz. 900, 1300, 1800

Stołówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej
jadłodajnia
Białystok m., Nowogródzka 5/1
Tel.85 675 03 87
Podmiot prowadzący:Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
Forma pomocy:wydawanie posiłków osobom wcześniej zaprowiantowanym, w tym osobom bezdomnym (posiłki wydawane są na podst. decyzji MOPR w Białymstoku, przyznającej posiłki w DDPS)
uwagi:w dni robocze 1200–1445

Centrum Pomocy Samarytanin
Łaźnia, punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Białystok m., Sienkiewicza 81/9
Tel.85 675 09 06
Podmiot prowadzący:Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku
Forma pomocy:wydawanie odzieży, paczek żywnościowych, możliwość skorzystania z łaźni, poradnictwo prawne i psychologiczne, dyżury pracownika socjalnego i konsultanta do spraw uzależnień, poradnia leczenia uzależnień.
uwagi:placówka czynna w godz. 900-1700

Klub Seniora
jadłodajnia
Grajewo, Konstytucji 3-go Maja 2B
Tel.86 272 68 69, 273 08 60
Podmiot prowadzący:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
Liczba posiłków dziennie:80
Forma pomocy:możliwość skorzystania ze stołówki oraz posiłki na wynos
uwagi:czynne pon-pt w godz. 9-17

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy Parafii Św. Cyryla i Metodego
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Hajnówka m., 3 Maja 65
Tel.85 682 29 14
Podmiot prowadzący:Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Forma pomocy:odzież, żywność
uwagi:codziennie, cały rok

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Hajnówka m., Ściegiennego 1
Tel.85 682 22 50, 682 50 50
Podmiot prowadzący:Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Forma pomocy:wydawanie odzieży, obuwia, żywności
uwagi:codziennie, cały rok

Hajnowskie Stowarzyszenie "Sami Sobie"
punkt wydawania odzieży
Hajnówka m., 11 Listopada 24
Tel.85 682 20 11
Podmiot prowadzący:Hajnowskie Stowarzyszenie "Sami Sobie" w Hajnówce
Forma pomocy:wydawanie odzieży
uwagi:codziennie

Kościół Chrześcijan Baptystów
punkt wydawania paczek żywnościowych
Hajnówka m., ul. Batorego 26
Tel.85682 2351
Podmiot prowadzący:Kościół Baptystów
Forma pomocy:wydawanie żywności (suchy prowiant)
uwagi:w każdy ostatni czwartek miesiąca

Parafialny Zespół "Caritas"
punkt wydawania paczek żywnościowych
Kolno, Kościelna 17
Tel.86 278 21 02
Podmiot prowadzący:Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Kolnie
Forma pomocy:wydawanie żywności (suchy prowiant)
uwagi:suchy prowiant wydawany we wtorki i czwartki godz. 17

Stołówka Parafialna
Kolno, Kościelna 17
Tel.86 278 21 02
Podmiot prowadzący:Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Kolnie
Liczba posiłków dziennie:30
Forma pomocy:wydawanie gorących posiłków
uwagi:pon-pt. w godz. 11-13

Parafialny Zespół,,Caritas"
punkt wydawania paczek żywnościowych
Kolno, Grajewskiego 2
Tel.86 278 11 88
Podmiot prowadzący:Parafia Rzymsko-katolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
Forma pomocy:wydawanie żywności (suchy prowiant)
uwagi:suchy prowiant wydawany we wtorki i czwartki godz. 17

Polski Czerwony Krzyż
punkt wydawania odzieży, punkt wydawania paczek żywnościowych
Łomża m., Szosa Zambrowska 1/27
Tel.86 216 25 90
Podmiot prowadzący:Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łomży
Forma pomocy:odzież, pościel; paczki żywnościowe w okresie świątecznym
uwagi:czynne pon-pt w godz. 8-15

Kuchnia Caritas
Jadłodajnia, punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Łomża m., Piękna 5
Tel.86 216 52 08
Podmiot prowadzący:Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży
Liczba posiłków dziennie:300
Forma pomocy:ciepły posiłek, odzież, żywność, paczki świąteczne
uwagi:czynne pon-pt w godz. 8-16

Klub Seniora
jadłodajnia
Łomża m., Skłodowskiej 2
Tel.86 216 28 49, 216 42 60
Podmiot prowadzący:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Liczba posiłków dziennie:80
Forma pomocy:stołówka + wydawanie gorących posiłków na wynos
uwagi:czynne pon-pt w godz. 730-1530

Oddział Caritas
Jadłodajnia, punkt wydawania paczek żywnościowych
Sejny, Pl. Św. Agaty
Tel.87 516 21 41
Podmiot prowadzący:Oddział Caritas w Sejnach
Liczba posiłków dziennie:20
Forma pomocy:wydawanie gorących posiłków, paczek żywnościowych i lekarstw
uwagi:codziennie od 1330-1430

Polski Komitet Pomocy Społecznej
punkt wydawania paczek żywnościowych
Giby, Giby 74
Tel.87 516 57 35
Podmiot prowadzący:Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Gibach
Forma pomocy:żywność, suchy prowiant
uwagi:pon-pt. 7-15 w ramach pracy OPS

Caritas Diecezji Ełckiej przy Parafii Św. Anny w Gibach
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Giby, Giby 26
Tel.87 516 50 74
Podmiot prowadzący:Parafia św. Anny w Gibach
Forma pomocy:odzież, żywność
uwagi:na terenie plebanii; w zależności od potrzeb i dostaw

Punkt wydawania posiłków
Drohiczyn, Warszawska 12
Tel.85 655 83 23
Podmiot prowadzący:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie
Liczba posiłków dziennie:32
Forma pomocy:pełny obiad
uwagi:pon-pt. 13-15

Stołówka MOPS
Siemiatycze, 11 Listopada 35 A
Tel.85 655 69 57
Podmiot prowadzący:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
Liczba posiłków dziennie:40
Forma pomocy:stołówka/ punkt wydawania gorących posiłków
uwagi: czynna cały rok, codziennie w godz. 12-14

Polski Komitet Pomocy Społecznej
punkt wydawania odzieży
Siemiatycze, Pałacowa 2
Podmiot prowadzący:Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siemiatyczach
Forma pomocy:odzież
uwagi:czynny wtorek, środa w godz. 9-12

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
punkt wydawania odzieży
Sokółka, Pl. Kościuszki 9
Tel.85 711 57 00
Podmiot prowadzący:Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" w Sokółce
Forma pomocy:odzież, paczki żywnościowe, pomoc prawna i psychologiczna
uwagi:codziennie w godz. 8-16

Polski Czerwony Krzyż
punkt wydawania odzieży, punkt wydawania paczek żywnościowych
Sokółka, Piłsudskiego 8, p.83
Tel.85 711 27 40
Podmiot prowadzący:Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Sokółce
Forma pomocy:odzież, pościel - w ciągu roku; paczki żywnościowe - w okresie świątecznym
uwagi:codziennie w godz. 9-15

Parafialny Oddział Caritas przy Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
punkt wydawania paczek żywnościowych
Sokółka, Jana Pawła II 5
Tel.85 711 35 95
Podmiot prowadzący:Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce
Forma pomocy:suchy prowiant, chemia gospodarcza
uwagi:codziennie(w miarę potrzeb)

Polski Komitet Pomocy Społecznej
punkt wydawania odzieży
Sokółka, Piłsudskiego 8, p.39
Tel.85 711 08 37
Podmiot prowadzący:Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce
Forma pomocy:pomoc rzeczowa
uwagi:codziennie w godz. 9-15

Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Św. Antoniego Padewskiego
punkt wydawania paczek żywnościowych
Sokółka, ul. Grodzieńska 47
Tel.85 711 20 01
Podmiot prowadzący:Parafia św. Antoniego w Sokółce
Forma pomocy:suchy prowiant, chemia gospodarcza
uwagi:codziennie(w miarę potrzeb)

Jadłodajnia im. Ks. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii pw. Św. Aleksandra
Jadłodajnia, punkt wydawania paczek żywnościowych
Suwałki m., E. Plater 2
Tel.662 010 209
Podmiot prowadzący:Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksandra w Suwałkach
Liczba posiłków dziennie:w okresie zimowym ok. 300
Forma pomocy:odzież i żywność,
uwagi:obiad wydawany od 1030-1300, czynna w godz. 500-1300

Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Bożego Ciała
punkt wydawania paczek żywnościowych
Suwałki m., 11 Listopada 6
Tel.87 567 77 39
Podmiot prowadzący:Parafia pw. Bożego Ciała w Suwałkach
Forma pomocy:suchy prowiant
uwagi:pomoc żywnościowa - wt. od godz. 17

Parafialny Oddział Caritas przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Suwałki m., Pr. Wyszyńskiego 3
Tel.87 567 18 26
Podmiot prowadzący:Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach
Forma pomocy:suchy prowiant, odzież
uwagi:wydawanie żywności i odzieży we wt. 17-19

„Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii św. Aleksandra
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Suwałki m., E. Plater 2
Tel.87 566 53 26
Podmiot prowadzący:Parafia Św. Aleksandra w Suwałkach
Forma pomocy:żywność, odzież, obuwie
uwagi:wydawanie suchego prowiantu i odzieży we śr. 1630-1800

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
punkt wydawania odzieży, punkt wydawania paczek żywnościowych
Ciechanowiec, pl. ks. K. Kluka 6
Tel.86 277 10 17
Podmiot prowadzący:Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
Forma pomocy:wydawanie odzieży i żywności
uwagi:1 x w m-cu i w miarę zgłaszanych potrzeb

Stowarzyszenie "Rodzina"
punkt wydawania paczek żywnościowych
Ciechanowiec, 11 Listopada 1A
Tel.504 297 702
Podmiot prowadzący:Stowarzyszenie "Rodzina" w Ciechanowcu
Forma pomocy:paczki żywnościowe, talony żywnościowe, zakup leków
uwagi:1 x w m-cu i w miarę zgłaszanych potrzeb

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie"
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Wysokie Mazowieckie, Ludowa 19
Tel.698 778 372
Podmiot prowadzący:Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie" w Wysokiem Mazowieckiem
Forma pomocy:paczki żywnościowe, odzież, obuwie, pościel, koce sprzęt AGD, meble, środki czystości

Polski Czerwony Krzyż
punkt wydawania odzieży
Zambrów, Białostocka 2
Tel.86 271 31 41
Podmiot prowadzący:Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zambrowie

Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej
punkt wydawania paczek żywnościowych, punkt wydawania odzieży
Zambrów, Wojska Polskiego 49
Tel.86 475 08 87
Podmiot prowadzący:Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja