Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie pomorskim

(aktualizacja na grudzień 2012 r.)

Noclegownia św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Gdańsk, Żaglowa 1
Tel.: 58 342-13-14
Liczba miejsc: 77
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka czynna w godzinach 17:00-9:00; w noclegowni funkcjonuje łaźnia, czynna w godzinach 10:00-17:00; w placówce pracują: pracownik socjalny oraz pedagog, funkcjonuje także kaplica; instytucja umożliwia kontakt z innymi specjalistami; placówka posiada miejsca interwencyjne.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych
mężczyźni
Gdańsk, Mostowa 1a
Tel.: 58 721-50-70
Liczba miejsc: 80
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAє
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka dla osób z Gdańska i całego województwa. Czynna w godzinach 17:00-7:30; klienci noclegowni korzystają z usług specjalistów zatrudnionych w innych instytucjach, do których są kierowani. Placówka posiada punkt interwencyjny, także dla osób nietrzeźwych do 0,5 ‰ alkoholu.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi
kobiety z dziećmi
Gdańsk, Sucharskiego 1
Tel.: 58 721-53-77
Liczba miejsc: 105
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne ,,PROMETEUSZ'' - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: pracownik socjalny, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień. Schronisko posiada miejsca interwencyjne.

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Gdańsk, Starowiślna 3
Tel.: 58 342-26-45
Liczba miejsc: 79
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od narkotyków, alkoholu. Czynna: całą dobę. Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS. W placówce jest wsparcie pracownika socjalnego i duszpasterza.

Dom dla Bezdomnych
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Gdańsk, Przegalińska 135
Tel.: 58 308-05-94
Liczba miejsc: 44
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka umożliwia kontakt z takimi specjalistami, jak pracownik socjalny, psycholog itp.; dom posiada miejsca interwencyjne. Placówka świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych o ograniczonym stopniu niepełnosprawności, w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu. Czynna: całą dobę. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych PCPB
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety, mężczyźni i dzieci
Gdańsk, Sztutowska 16a
Tel.: 58 301-85-43
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR–MARKOT w Gdańsku
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie (sprawnych ruchowo). Czynna: całą dobę Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS lub bez skierowania po uiszczeniu odpłatności. Wsparcie pracownika socjalnego, pedagoga i duszpasterza.

Dom Samotnych Matek z Dziećmi i Osób Starszych PCPB
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety z dziećmi
Gdańsk, Kochanowskiego 7a
Tel.: 58 344-31-49
Liczba miejsc: 45
Podmiot prowadzący: Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR–MARKOT w Gdańsku
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracuje: psycholog, pedagog, pracownik socjalny; istnieje możliwość kontaktu z innymi specjalistami. Placówka świadczy usługi dla matek z dziećmi oraz kobiet w podeszłym wieku. Czynna: całą dobę. Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS.

Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II (przy parafii pw. Matki Bożej Brzemiennej)
schronisko
kobiety z dziećmi
Gdańsk, Matemblewska 9
Tel.: 58 348-03-70
Liczba miejsc: 23
Podmiot prowadzący: Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku - Matemblewie
Forma pomocy: Dom mieszkalny dla samotnych matek z dziećmi
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla kobiet z małymi dziećmi, kobiet w ciąży. Nakierowana jest na świadczenie pomocy kobietom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie są w stanie sprostać zadaniom opiekuńczym wobec nowo narodzonego dziecka. Dom ma również na celu wyciszenie napięć i przygotowanie do porodu. Czynna: całą dobę. Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS, decyzji Sądu, na własną prośbę. Kobiety przyjmowane są w każdym momencie ciąży, mogą przebywać do pół roku po urodzeniu dziecka.

Dom Pomocy „EMAUS”
schronisko
mężczyźni
Gdańsk, Sandomierska 55/57
Tel.: 58 305-59-79
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „EMAUS”
Forma pomocy: Schronisko (przyjmowane są osoby opuszczające zakłady karne)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi tylko dla mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne, którzy mieli ostatni meldunek na terenie gminy Gdańsk. Czynna: całą dobę. Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie bezpośrednio w placówce na podstawie rozmowy z kierownikiem lub psychologiem. Wsparcie psychologa, prawnika i duszpasterza.

Punkt interwencyjnego noclegu i schronisko dla osób bezdomnych
noclegownia, schronisko
kobiety i mężczyźni
Gdynia, Janka Wiśniewskiego 24
Tel.: 58 776-20-01
Liczba miejsc: 38
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy w Gdyni - OPP
Forma pomocy: Schronisko (przyjmowane są także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu - do 1,5‰)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: terapeuta uzależnień, pielęgniarka, sanitariusze opiekunowie; istnieje możliwość kontaktu z innymi specjalistami oraz duszpasterzem. Schronisko posiada miejsca interwencyjne (w tym 3 dla kobiet). Czynne: całodobowo. Placówka częściowo dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie na podstawie skierowania z OPS.

Schronisko dla Osób Bezdomnych Uzależnionych od Alkoholu
mężczyźni
Gdynia, Jana z Kolna 28
Tel.: 58 781-68-47
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy w Gdyni - OPP
Forma pomocy: Schronisko (przyjmowane są także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu - do 1,5‰)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Placówka jest częściowo dostosowana do osób niepełnosprawnych. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPS.W placówce pracują: terapeuta uzależnień, pielęgniarka, ratownik medyczny, duszpasterz. Schronisko posiada miejsca interwencyjne.

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy
schronisko
mężczyźni
Gdynia, Chwarznieńska 93
Tel.: 58 624-95-91
Liczba miejsc: 89
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla mężczyzn niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Placówka jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania Sekcji do Spraw Osób Bezdomnych MOPS Gdynia. W placówce pracują: pielęgniarka, pracownik socjalny; istnieje możliwość umówienia się z innymi specjalistami; instytucja posiada miejsca interwencyjne.

Zespół Opiekuńczy, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
kobiety
Gdynia, Fredry 3
Tel.: 58 661-65-26
Liczba miejsc: 26
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Świadczy usługi dla: kobiet. Placówka jest częściowo dostosowana do osób niepełnosprawnych. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania MOPS Gdynia. W placówce pracują: pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny, psycholog i terapeuta zajęciowy; jest także możliwy kontakt z innymi specjalistami; instytucja posiada miejsca interwencyjne.

Schronisko dla osób bezdomnych i rodzin
kobiety, mężczyźni i dzieci
Gdynia, Leszczynki 153
Tel.: 58 713-57-44
Liczba miejsc: 55
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Alter-Ego - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla: kobiet z dziećmi, rodzin, konkubinatów, samotnych mężczyzn. Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania MOPS Gdynia. W placówce pracują: pracownik socjalny, pedagog, pracownik udzielający wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, pielęgniarka; istnieje możliwość kontaktu z innymi specjalistami.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Lębork, Łokietka 13
Tel.: 59 862-27-11
Liczba miejsc: 26
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: 26, Czynna: 20:00-8:00, Placówka nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPS

Ogrzewalnia dla Bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Słupsk, Przemysłowa 33
Tel.: 791-028-933
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie - OPP
Forma pomocy: Ogrzewalnia
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: 20 (istnieje możliwość przyjęcia większej liczby osób bezdomnych w przypadku koniecznej interwencji) Czynna: 20:00-7:00 Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: bez skierowań.

Noclegownia dla Mężczyzn
mężczyźni
Słupsk, Leśna 6
Tel.: 59 842-94-45
Liczba miejsc: 38
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie - OPP
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: 38 Czynna: 18:00-8:00 Placówka świadczy usługi dla: mężczyzn, w tym dla niepełnosprawnych. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Schronisko dla Mężczyzn
mężczyźni
Słupsk, Gdyńska 13a
Tel.: 59 840-42-70
Liczba miejsc: 24
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka umożliwia kontakt z: lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym. Placówka świadczy usługi dla: mężczyzn, w tym dla niepełnosprawnych. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Ustka, Grunwaldzka 39
Tel.: 509-899-209
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy „BENE – VITA” (do 31.12.2012) - OPP
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPS. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Noclegownia czynna przez całą dobę; w instytucji pracuje pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień, placówka posiada miejsca interwencyjne.

Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia „SOLIDARNI PLUS”
schronisko
kobiety i mężczyźni
Gajki, Gajki 3
Tel.: 59 814-12-50
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie „SOLIDARNI PLUS” - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Placówka specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w związku z tym przyjmowane osoby bezdomne stanowią jedynie część klientów ośrodka; na miejscu możliwy kontak: psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień, pielęgniarką; możliwy jest także kontakt z innymi specjalistami. Przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPS z terenu województwa pomorskiego. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Malbork, Rolnicza 1
Tel.: 55 273-40-65
Liczba miejsc: 100
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce dyżuruje: pracownik socjalny; możliwy jest także kontakt z innymi specjalistami; schronisko posiada miejsca interwencyjne. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szawałdzie
mężczyźni
Szawałd, Szawałd 16
Tel.: 510-262-494
Liczba miejsc: 60
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy „AGAPE” - OPP
Forma pomocy: Schronisko (przyjmowane są także osoby opuszczające zakłady karne)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracuje pracownik socjalny oraz pielęgniarka; możliwy jest kontakt z innymi specjalistami; schronisko posiada miejsca interwencyjne. Placówka dostosowana w ograniczonym zakresie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS, skierowań kuratora, sądów dla nieletnich.

Dom Socjalny w Borowym Młynie
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Borowy Młyn, Borowy Młyn 22
Tel.: 55 277-42-88
Liczba miejsc: 100
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy „AGAPE” - OPP
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych (przyjmowane są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, niepełnosprawne, przewlekle chore, będące w podeszłym wieku)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: pracownik socjalny, pielęgniarki, asystent osoby bezdomnej, terapeuta zajęciowy; psycholog, prawnik. Możliwy jest kontakt z innymi specjalistami; instytucja posiada miejsca interwencyjne. Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn niezdolnych do samodzielnej egzystencji (osoby niepełnosprawne, osoby starsze). Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety, mężczyźni i dzieci
Nowy Staw, Mickiewicza 32
Tel.: 55 271-50-53
Liczba miejsc: 150
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy „AGAPE” - OPP
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych (przyjmowane są osoby w podeszłym wieku oraz kobiety opuszczające zakłady karne)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: psycholog; dziecięcy i młodzieżowy; pedagog; lekarz psychiatra; pracownik socjalny; pielęgniarki; możliwy jest także kontakt z innymi specjalistami; instytucja posiada miejsca interwencyjne. Placówka świadczy usługi dla kobiet, kobiet z dziećmi, osób samotnych, starszych, schorowanych, niepełnosprawnych oraz opuszczających zakłady karne. Czynna: całodobowo. Placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Ośrodek AGAPE w Sztumie
hostel - dom dla bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Sztum, Żeromskiego 8
Tel.: 55 277-78-07
Liczba miejsc: 45
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych, Dom Modlitwy „AGAPE” - OPP
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS. W placówce możliwy jest kontakt z takimi specjalistami jak: psycholog, pedagog, lekarz; instytucja posiada miejsca interwencyjne.

Schronisko im. św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Smętowo Graniczne, Ogrodowa 1
Tel.: 58 561-90-32
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Grudziądzkie - OPP
Forma pomocy: Schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówce możliwy jest kontakt z następującymi specjalistami: psychologiem, terapeutą uzależnień, lekarzem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym; schronisko posiada miejsca interwencyjne. Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Czynna: całodobowo. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS, bezpośrednio w placówce.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Chojnice, Małe Osady 2a
Tel.: 52 397-12-08
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Noclegownia czynna jest w godz. 17:30-10:00. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS. W placówce pracują opiekunowie; instytucja umożliwia też kontakt z innymi specjalistami; placówka posiada miejsca interwencyjne.

Noclegownia dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Człuchowie
mężczyźni
Człuchów, Średnia 14
Tel.: 59 834-24-09
Liczba miejsc: 13
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Noclegownia czynna w godz. 16:00-8:00; noclegownia posiada miejsca interwencyjne. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS.

Noclegownia dla Bezdomnych
mężczyźni
Miastko, Marii Konopnickiej 12
Tel.: 59 857-27-86
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Noclegownia czynna przez całą dobę w sezonie zimowym. Pozostałe pory roku czynna w nocy. W instytucji pracują tacy specjaliści jak: pielęgniarka, terapeuta uzależnień.

Ośrodek readaptacji „EKO”; „SZKOŁA ŻYCIA” w Wandzinie
schronisko
kobiety, mężczyźni i dzieci
Polnica
Tel.: 59 832-34-13
Liczba miejsc: 140
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie „SOLIDARNI PLUS” - OPP
Forma pomocy: Schronisko (placówka specjalizująca się w leczeniu osób uzależnionych od środków psychoaktywnych)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Placówka specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w związku z tym przyjmowane są osoby bezdomne uzależnione od środków psychoaktywnych; na miejscu możliwy jest kontakt z następującymi specjalistami: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, lekarz internista, neurolog, pielęgniarki, pracownik socjalny, psychiatra; klienci przyjmowani są na podstawie skierowań lekarskich bądź nakazów sądowych.

Hostel Kryzysowy Centrum Interwencji Kryzysowej
schronisko
kobiety, mężczyźni i dzieci
Gdańsk, Gustkowicza 13
Tel.: 58 511-01-21
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż - OPP
Forma pomocy: Schronisko (pobyt ograniczony czasowo - oferta skierowana do ofiar przemocy domowej)
pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Świadczy usługi dla osób przeżywających kryzys psychiczny, wymagających interwencji psychologicznej lub skoncentrowanych oddziaływań interdyscyplinarnych (m.in. w sytuacji ostrej przemocy, nadużyć, straty, gwałtu). Maksymalny czas zakwaterowania – 3 miesiące; czas pobytu ustalany jest indywidualnie z klientem. Czynna: całą dobę Liczba miejsc: 10 Przyjmowanie: bezpośrednio w placówce na podstawie rozmowy z pracownikiem CIK PCK; przyjmowana osoba musi posiadać dokument tożsamości

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
schronisko
kobiety, mężczyźni i dzieci
Bytów, Mickiewicza 13
Tel.: 59 822-80-68
Liczba miejsc: 6
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
Forma pomocy: schronisko (oferta skierowana do ofiar przemocy domowej)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Placówka ma charakter interwencyjny, pomoc w pierwszej kolejności skierowana jest do ofiar przemocy domowej; w placówce pracują: pracownik socjalny, psycholog, prawnik; istnieje możliwość kontaktu z innymi specjalistami; klienci przyjmowani są bezpośrednio w placówce.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Kartuzy, Bilowo 1
Tel.: 506-246-100
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Abstynenckie „Kaszuby”
Forma pomocy: Noclegownia
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: 10 Czynna: 19:00-8:00 (w okresie listopad-kwiecień) Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi
kobiety, mężczyźni i dzieci
Kartuzy, Jeziorna 18A
Tel.: 58 796-02-66
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Abstynenckie „Kaszuby”
Forma pomocy: schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: pedagog; terapeuta uzależnień; pracownik socjalny; pielęgniarka; możliwy kontakt z innymi specjalistami; noclegownia posiada miejsca interwencyjne.

Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn
mężczyźni
Kartuzy, Bilowo 1
Tel.: 58 796-02-66
Liczba miejsc: 25
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Abstynenckie „Kaszuby”
Forma pomocy: schronisko
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi” W placówce pracują: pedagog; terapeuta uzależnień; pracownik socjalny; pielęgniarka; możliwy kontakt z innymi specjalistami; noclegownia posiada miejsca interwencyjne.

Ogrzewalnia w Kościerzynie
kobiety i mężczyźni
Kościerzyna, Towarowa 5
Tel.: 58 686-60-66 wew. 20
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Forma pomocy: Ogrzewalnia, ciepły napój.
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: do 20. Czynna: 19:00-8:00 (listopad – kwiecień). Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn i kobiet

Centrum Interwencji Kryzysowej
kobiety, mężczyźni i dzieci
Kartuzy, Gdańska 12
Tel.: 58 684-02-19
Liczba miejsc: 2
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Forma pomocy: Hostel (2 doby) wsparcie prawne, psychologiczne, mediacje.
posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Czynne: pn. 10:00-17:00, wt., czw. 10:00-15:30, śr. 10:00-17:00, pt. 10:00-15:00. Świadczy pomoc: ofiarom przemocy. Placówka oferuje wsparcie psychologiczne, prawne, mediacje. Przy CIK funkcjonuje hostel z 2 miejscami interwencyjnymi (maksymalny czas pobytu to 2 doby); w godzinach nocnych dyżuruje pracownik Domu Dziecka (tel. 58 681-19-75).

Ogrzewalnia dla bezdomnych
kobiety i mężczyźni
Bytów, Przemysłowa 38/17
Tel.: 59 822-51-01
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Forma pomocy: Ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn
Dodatkowe uwagi” Liczba miejsc: 20 Czynna: 18:00-8:00 (w okresie październik-marzec) Placówka dla: kobiet i mężczyzn. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: bezpośrednio w placówce

Dom dla bezdomnych mężczyzn
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Wiślinka, Piaskowa 9
Tel.: 58 736-59-14
Liczba miejsc: 100
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Panakeja”
Forma pomocy: Schronisko dla meżczyzn
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Placówka świadczy usługi dla bezdomnych mężczyzn niezdolnych do samodzielnej egzystencji (osoby niepełnosprawne, osoby starsze). Czynna: całodobowo. Placówka dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie: na podstawie skierowania OPS i/lub zgłoszenia osobistego do placówki. Wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, prawnika. W placówce jest opieka medyczna oraz duszpasterz.

Hostel Readaptacji Społecznej
hostel - dom dla bezdomnych
mężczyźni
Chojnice, Wysoka 66
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - OPP
Forma pomocy: Dom dla bezdomnych
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania terapeuty. W placówce jest terapeuta uzależnień i wsparcie duszpasterza.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
mężczyźni
Wiele, Derdowskiego 32A
Tel.: 607-446-100
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy w Gdyni - OPP
Forma pomocy: Schronisko dla meżczyzn
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi” Wsparcie pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień. Placówka posiada miejsca interwencyjne. Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dla: mężczyzn. Przyjmowanie: na podstawie skierowania z OPS, rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem placówki.


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja