Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie podlaskim

(aktualizacja na dzień 6 grudnia 2012 r.)

Dom dla Bezdomnych
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Białystok, Sienkiewicza 81/9
Tel.: 85 675 09 06
Liczba miejsc: 83
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: - punkt informacyjny dla osób bezdomnych w dni robocze w godz. 8.00-20.00, - wydawanie posiłków osobom bezdomnym spoza Domu w godz. 15.30-16.00, - poradnia leczenia uzależnień: poniedziałek-środa w godz. 14.00-19.00, wtorek 9.00- 16.30, czwartek 9.00-15.00, piątek 8.00-11.30,, - pomoc doraźna w postaci odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności w dni robocze w godz. 9.00-15.00,, - możliwość korzystania ze świetlicy i pomieszczeń sanitarnych, - możliwość skorzystania z kąpieli: wtorki i czwartki w godz. 10.00-13.00, możliwość korzystania z porad specjalistów: psychiatry, terapeuty uzależnień i wspóluzależnień, psychologa, radcy prawnego, doradcy zawodowego (wizyta po wcześniejszym zgłoszeniu)
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: możliwość zamieszkania całodobowego, 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dni przyjęć: wtorek i czwartek w godz. 11.30-14.30

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Białystok, Sienkiewicza 81/9
Tel.: 85 675 09 06
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: placówka przeznaczona dla pełnoletnich sprawnych mężczyzn; istnieje mozliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych, specjalistycznej pomocy
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: placówka czynna od października do marca w godz. 18.00-8.00, od kwietnia do września w godz. 19.00-7.00, - bezdomni mężczyźni przyjmowani są do godz. 21.30, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo

Ogrzewalnia
Kategoria placówki: ogrzewalnia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety i mężczyźni
Białystok, Kolejowa 26 A
Tel.: 85 651 21 53
Liczba miejsc: 60
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: gorący posiłek, wydawany codziennie lub wsparcie w postaci artykułów spożywczych (chleb, wędlina, konserwy, mleko, sery itp.). Potrzebujący mogą skorzystać z kąpieli oraz zmienić odzież. Najbardziej potrzebujący mogą liczyć na schronienie, gdyż na terenie ogrzewalni znajduje się pięć pokoi.
posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: ogrzewalnia dla mężczyzn i kobiet (40 miejsc siedzących), w sytuacjach ostrych mrozów dodatkowe 20 miejsc (w świetlicy), - czynna całodobowo (z przerwami 9.00- 11.00 i 17.00- 19.00), - wydawanie posiłków-gorąca zupa o godz. 15.30

Noclegownia dla kobiet
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety
Białystok, Raginisa 55
Tel.: 85 675 09 50
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: Placówka posiada 20 miejsc noclegowych, z których może skorzystać każda zgłaszająca się, trzeźwa kobieta, posiadająca dokument ze zdjęciem (w przypadku jego utraty, potwierdzenie zgubienia dokumentu). Podopieczne mogą skorzystać z kąpieli, otrzymać czyste ubranie i obuwie oraz uzyskać informację o różnych formach pomocy.
pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: Placówka czynna: od X do III w godz. 18.00 - 9.00 i od IV do IX w godz. 19.00 - 8.00

Schronisko dla Bezdomnych "Patronat"
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Białystok, Świętojańska 2 A
Tel.: 85 732 24 12
Liczba miejsc: 23
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: nocleg, gorące posiłki, wydawanie środków czystości, odzieży, obuwia, leków,
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: podstawą przyjęcia jest zawarcie umowy pobytu, po wcześniejszym skierowaniu przez kuratora zawodowego, pracownika socjalnego lub korespondencyjnie, Schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych byłych więźniów, samotnych mężczyzn, osobom spoza schroniska pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Białystok, Włókiennicza 7
Tel.: 85 744 50 28
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Forma pomocy: Ośrodek dysponuje liczbą 15 miejsc (dostępny całodobowo)-możliwość zamieszkania dla kobiet (także z dziećmi), będących w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie, katastrofą, żałobą itp. - formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, socjalne i prawne, możliwość korzystania z kuchni, świetlicy i pralni

Izba Wytrzeźwień w Białymstoku
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Białystok, Zaściańska 84
Tel.: 85 743 39 98
Liczba miejsc: do 20 os
Podmiot prowadzący: Izba Wytrzeźwień w Białymstoku
Forma pomocy: Korzystajacy z noclegu podlegają rejestracji w książce ewidencyjnej, w razie potrzeby istnieje mozliwość kontaktu z lekarzem oraz skorzystania z przysznica. Osoba bezdomna otrzymuje łóżko w wieloosobowej sali,
Dodatkowe uwagi: możliwość pobytu/ noclegu 19.00-7.00. przyjmowanie 19.00-23.00

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności "Zakątek Nadziei"
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety i mężczyźni
Białystok, Żelazna 23
Tel.: 85 674 87 17, 500 191 198
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: W każdy czwartek, o godz. 18:00 odbywają się spotkania Coffee House przeznaczone są dla osób uzależnionych. Ich celem jest motywowanie takich ludzi do decyzji o zmianie życia i zerwaniu z nałogiem.
Dodatkowe uwagi: ośrodek wychodzenia z bezdomności

Ogrzewalnia dla Bezdomnych
Kategoria placówki: ogrzewalnia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety i mężczyźni
Białystok, Żelazna 23
Tel.: 85 674 87 17, 500 191 198
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: nocleg, kąpiel (poniedziałek, sobota), pranie (środa, sobota), wydawanie ręczników, środków czystości, odzieży, bielizny osobistej w godz. 6.30-20.00, - wydawanie posiłków w godz. 8.00-17.30 (śniadania, kolacje w okresie letnim, śniadania, obiadokolacje w okresie zimowym, poradnictwo (psycholog, pracownik socjalny), - wydawanie odzieży-Białystok, ul. Węglowa 8 w godz. 15.30-19.00 w wyznaczonych datach)
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn czynna w okresie zimowym całodobowo, w okresie letnim w godz. 19.00-7.00, osoby zgłaszające się powinny być zdolne do samoobsługi i nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

Noclegownia dla bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety i mężczyźni
Łomża, Dworna 24 A
Tel.: 86 216 21 12
Liczba miejsc: 16
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Forma pomocy: noclegownia dla osób bezdomnych (12 miejsc dla mężczyzn, 4 miejsca dla kobiet), ogrzewalnia
posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: placówka czynna od 1 maja do 1 listopada w godz. 20.00- 8.00, pozostałe miesiące od godz. 15.00 do 8.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Łomża, Wojska Polskiego 161
Tel.: 86 21698 20
Liczba miejsc: 9
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Forma pomocy: hostel dla kobiet z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne dla osób w kryzysie, grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynna cały rok

Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Laskach
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Zbójna, Laski 44
Tel.: 86 214 02 20
Liczba miejsc: 14
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Monar ZG w Warszawie - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla bezdomnych matek z dziećmi
pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie Drugim 18
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Filipów, Garbas Drugi 18
Tel.: 87 569 62 40
Liczba miejsc: 130
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Monar ZG w Warszawie - OPP
Forma pomocy: całodobowe schronienie z pełnym wyżywieniem
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Suwałki, 23 Października 20 B
Tel.: 87 565 28 91
Liczba miejsc: 13
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
Forma pomocy: hostel dla osób i rodzin potrzebujących czasowego schronienia, w różnych sytuacjach kryzysowych spowodowanych m.in. przemocą w rodzinie, zdarzeniem losowym lub inną trudną sytuacją życiową

Noclegownia dla Bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Suwałki, Sportowa 24
Tel.: 87 566 52 11
Liczba miejsc: 20
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
Forma pomocy: schronienie dla osób bezdomnych

Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Bialostockiej
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Wasilków, Białostocka 1a
Tel.: 85 719 45 00
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - OPP
Forma pomocy: Dom posiada 15 miejsc, godziny przyjęć 8.00-16.00 w dni robocze, - placówka świadczy usługi całodobowo, stacjonarnie, zapewnia schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwala na godne życie i wychowanie dzieci
posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: placówka nieinterwencyjna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dom Pomocy Społecznej
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Brańsk, Jana Pawła II 12
Tel.: 85 737 51 32
Liczba miejsc: 4
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
Forma pomocy: miejsca hostelowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Kolno , Wojska Polskiego 69
Tel.: 86 278 13 34
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
Forma pomocy: zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych, ochrona ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, ponadto m. in. wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, udzielanie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, pedagogicznego, zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, mediacje rodzinne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mońkach
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Mońki, Tysiąclecia 15
Tel.: 85 716 61 00
Liczba miejsc: 8
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Forma pomocy: całodobowe schronienie dla bezdomnych matek z dziećmi

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino w Nurcu Stacji
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Nurzec Stacja , Akacjowa 6
Tel.: 85 656 02 65
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P
Forma pomocy: pomoc doraźna, nocleg, wyżywienie
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,

Dom Samotnej Matki
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Tokary , Tokary 21
Tel.: 85 655 27 03
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu PURMIA - OPP
Forma pomocy: 3 posiłki dziennie, opieka lekarska, odzież, środki czystosci
pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: ośrodek stworzony z myslą o samotnych kobietach, kobietach w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałakch
Kategoria placówki: schronisko
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety z dziećmi
Suwałki , Świerkowa 60
Tel.: 87 565 92 82
Liczba miejsc: 14
Podmiot prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Forma pomocy: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Hostel

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z pomocy mogą skorzystać: kobiety i mężczyźni
Lipniak , Lipniak 3
Tel.: 87 562 10 02
Podmiot prowadzący: Powiat Suwalski
Forma pomocy: miejsca hostelowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Noclegownia
Kategoria placówki: noclegownia
Z pomocy mogą skorzystać: mężczyźni
Zambrów, Mazowiecka 53
Tel.: 86 271 30 01
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
Forma pomocy: noclegownia, możliwość podgrzania własnych posiłków, uprania odzieży, odzież i obuwie w miarę potrzeb
pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: czynna codziennie 19.30-7.30;


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja