Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Wykaz ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych w województwie lubelskim

(aktualizacja na dzień 15 października 2010 r.)

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Lublin 20-010 ul. Dolna Panny Marii 32
Tel.: 81-532-75-38
Liczba miejsc: 35
Podmiot prowadzący: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie schronienia i wyżywienia (3 razy dziennie), pomoc rzeczowa oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Okresowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Lublin 20-010 ul. Dolna Panny Marii 32
Tel.: 81-532-75-38
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie noclegu, możliwość otrzymania posiłku 2 razy dziennie w dniach poniedziałek-piątek, w weekendy i święta 3 razy dziennie, pomoc rzeczowa i specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynna w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Lublin 20-340 ul. Garbarska 17
Tel.: 81-745-34-70
Liczba miejsc: 34
Podmiot prowadzący: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu “Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie schronienia, posiłek 2 razy dziennie, pomoc rzeczowa i specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Okresowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Lublin ul. Abramowicka 2f ul. Garbarska 17
Tel/fax.: 81-743-91-11, 81-801-44-92, 81-745-34-70
Liczba miejsc: 42 12
Podmiot prowadzący: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie noclegu, posiłku 2 razy dziennie pomoc rzeczowa oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: Czynna w okresie 1 listopada do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00

Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Lublin 20-406 ul. Młyńska 8
Tel.: 81-534-76-20
Liczba miejsc: 25
Podmiot prowadzący: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu “Nadzieja”, ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie noclegu, posiłku interwencyjnego, pomocy rzeczowej oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: Czynna cały rok w godzinach od 18.00 do 8.00

Schronisko dla bezdomnych kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety
Lublin 20-301 ul. Bronowicka 3a
Tel.: 81-748-52-10
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, ul. Bronowicka 3a, 20-301 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie schronienia, posiłku interwencyjnego w dniu przyjęcia, pomoc rzeczowa oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety
Lublin 20-301 ul. Bronowicka 3a
Tel.: 81-748-52-10
Liczba miejsc: 15
Podmiot prowadzący: Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, ul. Bronowicka 3a, 20-301 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie noclegu, posiłku 2 razy dziennie, pomoc specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: Czynna cały rok w godz. 18.00-8.00

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Lublin 20-301 ul. Bronowicka 3
Tel.: 81-748-52-10
Liczba miejsc: 70
Podmiot prowadzący: Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, ul. Bronowicka 3a, 20-301 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie schronienia, posiłku interwencyjnego w dniu przyjęcia, pomoc rzeczowa oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek i kobiet w ciąży
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Lublin 20-620 ul. Chmielewskiego 9
Tel.: 81-525-42-08
Liczba miejsc: 10
Podmiot prowadzący: Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej ul. Chmielewskiego 9 20-620 Lublin
Forma pomocy: Udzielanie schronienia, posiłki 3 razy dziennie, pomoc rzeczowa oraz specjalistów.
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Stowarzyszenie "Emaus"
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Lublin 20-515 Krężnica Jara 498
Tel.: 81-511-91-31
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie “Emaus”, Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin mail: emaus@emaus.lublin.pl
Forma pomocy: pobyt całodobowy, 3 posiłki, pomoc rzeczowa oraz specjalistów
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Ośrodek adaptacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Lublin
Tel.: 81-744-47-33 stowarzyszenie@misericordia.org.pl Liczba miejsc: 16
Podmiot prowadzący: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
Forma pomocy: zamieszkanie, pomoc specjalistów
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni Lublin Tel.: 81-744-47-33 stowarzyszenie@misericordia.org.pl
Liczba miejsc: 7
Podmiot prowadzący: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
Forma pomocy: zamieszkanie, pomoc specjalistów
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Hostel i Mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Lublin
Tel.: 81-746-52-00
Liczba miejsc: 13
Podmiot prowadzący: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin
Forma pomocy: zamieszkanie, wyżywienie, pomoc rzeczowa oraz specjalistów, rehabilitacja psychospołeczna
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Schronisko dla Kobiet
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety
23-100-Bychawa, ul. Ks. P. Ściegiennego 25
Tel.: 81-566-01-39
Liczba miejsc: 26
Podmiot prowadzący: Schronisko dla Kobiet im. Św. Brata Alberta, ul. Ks. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa
Forma pomocy: zapewnienie noclegu, wyżywienia, odzieży, działania w kierunku usamodzielnienia mieszkańców, udzielanie pomocy osobom znajdujacym się w kryzysie,
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok, całodobowo

Noclegownia dla bezdomnych
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Biała Podlaska 21-500 ul. Kąpielowa 11
Tel.: 83-343-85-29 - noclegownia, 83-343-85-37 - MOPS
Liczba miejsc: 10 z możliwością 2 dostawek
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Tysiąclecia 22, 21-500 Biała Podlaska
Forma pomocy: nocleg, środki czystości i dezynfekcji, kąpiel, wymiana odzieży, usługi pralnicze
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: czynna cały rok: od 1.04 do 31.10. w godz. 20-7 od 1.11 do 31.03. w godz. 17-8

Noclegownia “Samarytanin”
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Biłgoraj 23-400 Wola Mała 250 A
Tel.: 84-686-23-58
Liczba miejsc: 12
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj
Forma pomocy: zapewnienie noclegu, suchego prowiantu oraz gorącego posiłku w okresie zimowym
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynna cały rok godziny otwarcia zmienne, w okresie zimowym 17-8

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Chełm 22-100 ul. Wołyńska 69
Tel.: 82-563-01-12
Liczba miejsc: 51
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie, ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm
Forma pomocy: całodobowe schronienie, posiłki, pomoc rzeczowa (odzież, obuwie), praca socjalna, terapia uzaleznień, działania z zakresu aktywizacji zawodowej
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok, całodobowo

Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego “Caritas” przy Parafii Wojskowo-Cywilnej Św. Kazimierza w Chełmie
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Pokrówka 22-100 ul. Gminna 61
Tel.: 82-563-79-77
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego “Caritas” przy Parafii Wojskowo-Cywilnej Św. Kazimierza w Chełmie, ul. Koszarowa 16 , 22-100 Chełm
Forma pomocy: całodobowy pobyt dla samotnych matek z dziećmi, ciepły posiłek, pomoc rzeczowa
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek raz dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Stowarzyszenie Monar-Warszawa Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Kategoria placówki: hostel - dom dla bezdomnych
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Chełm 22-100 ul. Kapieliskowa 28
Tel.: 698-222-504
Liczba miejsc: 50, z możliwością 10 dostawek zimą
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Monar-Warszawa Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu 22-100 Chełm, ul. Kapieliskowa 28
Forma pomocy: nocleg, posiłki, pomoc rzeczowa, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynna cały rok, całodobowo

Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety, mężczyźni i dzieci
Hrubieszów 22-500 ul. Nowa 69
Tel.: 84-696-44-67, 609-114-067
Liczba miejsc: 40
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Kres", ul. Nowa 69, 22-500 Hrubieszów
Forma pomocy: Zakwaterowanie, posiłki, pomoc rzeczowa (odzież, środki czystości i higieny osobistej), praca socjalna (pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania)
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok, całodobowo

Osada dla Osób Bezdomnych Monar - Markot
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Wola Mysłowska 21-426 Wilczyska 83c
Tel.: 25-754-25-33
Liczba miejsc: 30
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie “Monar”, Zarząd Główny , ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa
Forma pomocy: pobyt całodobowy, 3 posiłki, pomoc rzeczowa oraz medyczna
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok, całodobowo

Dom Samotnej Matki
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety z dziećmi
Poniatowa 24-320 ul. Żeromskiego 4
Tel.: 81-820-56-26
Liczba miejsc: 50
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Lubelskie, ul. Królewska 3/6, 20-109 Lublin
Forma pomocy: pobyt całodobowy, 3 posiłki, pomoc rzeczowa oraz specjalistów
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Puławach
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Puławy 24-100 ul. Rybacka 6
Tel.: 81-887-48-56 tpbapulawy@xl.wp.pl
Liczba miejsc: 48 z mozliwością 10 dostawek
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Puławskie, ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy
Forma pomocy: pobyt całodobowy, wyżywienie, pomoc rzeczowa, doraźnie noclegi i gorące posiłki, kąpiel
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Schronisko dla bezdomnych w Radzyniu Podlaskim
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Radzyń Podlaski 21-300 ul. Brzostówiecka 2
Tel.: 83-413-17-64(53) do MOPS, mopsradzyn@poczta.fm
Liczba miejsc: 13 z możliwością 2-3 dostawek
Podmiot prowadzący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyń Podlaski
Forma pomocy: Zapewnienie schronienia, mozliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie.
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Świdnik 21-040 ul. Orzeszkowej 4
Tel.: 81-751-59-08
Liczba miejsc: 47 z mozliwością 15 dostawek
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik
Forma pomocy: schronienie, 3 posiłki, pomoc rzeczowa oraz specjalistów
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok

Noclegownia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Świdnik 21-040 ul. Kolejowa 4
Tel.: 81-468-48-81
Liczba miejsc: 25
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
Forma pomocy: nocleg
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa,
Dodatkowe uwagi: czynne cały rok w godz. 20.00 -6.00

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Noclegownia
Kategoria placówki: noclegownia
Z usługi mogą korzystać: kobiety i mężczyźni
Tomaszów Lubelski 22-600 Szarowola 6
Tel.: 84 64189 50, sdsszarowola@wp.pl
Liczba miejsc: 6
Podmiot prowadzący: Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85, fax. 84 664 38 73
Forma pomocy: nocleg, posiłki, kąpiel, pomoc rzeczowa oraz specjalistów
Rodzaj dodatkowej pomocy: pomoc rzeczowa, posiłek kilka razy dziennie, pomoc w zdobyciu mieszkania, pracy itp.
Dodatkowe uwagi: całoroczna, czynnaw godz. 18.00 - 8.00

Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta
Kategoria placówki: schronisko
Z usługi mogą korzystać: mężczyźni
Zamość 22-400 ul. Orlicz-Dreszera 2
Tel.: 84-627-09-31 albert.zamosc@neostrada.pl
Liczba miejsc: 32
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Koła Zamojskie, ul. Gen. Orlicz Dreszera 2, 22-400 Zamość
Forma pomocy: schronienie, całodzienne wyżywienie, doraźne noclegi w okresie zimy oraz posiłki interwencyjne
Rodzaj dodatkowej pomocy: posiłek kilka razy dziennie,
Dodatkowe uwagi: czynne całodobowo przez cały rok


Schronisko - usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyżywienie (w tym 1 ciepły posiłek).
Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca.
Noclegownia - zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. Sypialnie są wyposażone w łóżka oraz niezbędną pościel.
Ogrzewalnia - miejsce spędzenia nocy, na jej wyposażeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z pomocy mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (też pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce.

Źródło: www.mpips.gov.pl

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja