Szukaj na stronie
Statystyka

arkadia-polania.pl Real PR


Free counters!
stat4u


Normy medycyny klinicznej

Czasami lekarz chcąc poznać bliżej chorobę kieruje nas na badania laboratoryjne. Nie wszyscy lekarze mówią jednak, co one oznaczają. Starsi z przyzwyczajenia, że kiedyś wszystko było tajemnicą, młodzi, bo nie wiedzą, że już można a nawet trzeba, a wszyscy na raz milczą, gdy chodzi o śmiertelną chorobę (bo nie umieją tego powiedzieć tak, by wyzwolić w pacjencie podświadomą chęć walki). Zebrałem tu wszystkie normy jakie mogłem znaleźć w fachowych wydawnictwach. Te normy obowiązywały jeszcze w roku 2000. Znaleziony przeze mnie przelicznik: 1 g%="0",6206 mmol/l. Jednostka mg% oznacza ilość danego ciała w 100 ml danego roztworu.

Badania są podzielone na grupy:

BADANIE KRWI

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Hemoglobina Hb (HGB) g% 11-17 12-17
Hematokryt Ht % 37-47 40-54
Erytrocyty (krwinki czerwone) RBC mln/mm3 3,5-5,1 4,5-5,9
Leukocyty (krwinki białe) WBC tys/mm3 4,8-10,8
Objętość krwinki MCV (SOK) μ3 82-93
Średnia waga krwinki MCH (SWH) pg 27-31
Średnie stężenie Hb w krwince MCHC (SSH) % 32-36
Odporność osmotyczna początek hemolizy
hemoliza całkowita
%NaCl 0,44-0,42
0,34-0,30
Retikulocyty 3-15
Monocyty MONO mln/mm3 0,0-0,8
Limfocyty LYMPH ilość/mm3 4000-10000
Trombocyty (płytki krwi) PLT ilość/mm3 125000-310000
Bazocyty BASO mln/mm3 0,0-0,2
Eozynocyty EOS mln/mm3 0,0-0,45
OB (odczyn Biernackiego) OB po 1 godzinie
po 2 godzinach
mm 4-10
6-20
2-8
5-18

ROZMAZ KRWI

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Segmenty % 58-66
Pałeczki % 3-6
Eozynofile % 1-3
Bazofile % 0-1
Limfocyty LYMPH % 20-40
Monocyty MONO % 4-8

KRZEPNIĘCIE KRWI

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Czas krwawienia minuty 1-4
Czas krzepnięcia minuty 6-12
Czas kaolinowo-kefalinowy sekundy 40-60
Wskaźnik protrombiny % 80-120

SKŁADNIKI OSOCZA KRWI

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Sód Na mmol/l 138-147
Potas K mmol/l 3,5-5,5
Wapń Ca mmol/l 2,2-2,6
Magnez Mg mmol/l 0,8-1,2
Chlor Cl mmol/l 95-107
Fosfor P mmol/l 0,8-1,1
Żelazo Fe μmol/l 10,7-25,1 14,2-28,6
Zdolność wiązania całkowita Fe μmol/l 44,8-75,2
Miedź Cu μmol/l 10,2-26,0
Bilirubina całkowita μmol/l 4-18
Kwas moczowy μmol/l
mg%
180-360
3-6
Kreatynina μmol/l
mg%
53-110
0,7-1,3
Mocznik mmol/l
mg%
2,5-6,5
15-40
Tłuszcze całkowicie g/l 3,4-9
Cholesterol ogólnie mmol/l
mg%
3,6-6,5
150-220
Cholesterol LDL mmol/l 4,5
Cholesterol HDL mmol/l 1,3
Wolne kwasy tłuszczowe μmol/l 500
Fosfolipidy g/l 2
Trójglicerydy mmol/l
mg%
1,4
30-15

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Glukoza mmol/l
mg%
2,5-3,5
40-75
Białko g/l
mg%
0,1-9,5
15-45
Chlorki mmol/l 110-130
Pleocytoza kom. w mm3 5 i mniej
Ciśnienie leżąc mm Hg 70-220

ENZYMY

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
ASPAT U/l 15 18
ALAT U/l 17 22
Fostafaza alkaliczna U/l 60-170
Fostafaza kwasowa U/l 11 i mniej
Cholinoesteraza U/l 1900-3800
Dehydrogenaza mleczanowa U/l 60-240
GGTP krew U/l 4-18 6-28
GGTP mocz U/l 90 i mniej 140 i mniej
Amylaza U/l 230-2730
Lipaza U/l 20-190
CPK U/l 3-6
HBDH U/l 80-140

BIAŁKA

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Białko całkowicie g/l 60-80
Albumina g/l 35-55
Elektroforeza - albuminy % 52-60
Elektroforeza - globuliny α1 % 2,4-6,2
Elektroforeza - β % 9,1-14,7
Elektroforeza - γ % 14-19,6
lgA mg% 90-450
lgG mg% 800-1800
lgM mg% 60-260
Fibrynogen g/l 2,5-5,0

PUNKTATY

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Przesięk - białko g/l 30 i mniej
Przesięk - ciężar właściwy 1018 i mniej
Wysięk - białko g/l 30 i więcej
Wysięk - ciężar właściwy 1018 i więcej

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Ph 7,38-7,42 7,36-7,42
pO2 mm Hg/t 75-95
pCO2 mm Hg/t 32,5-43,7 35,8-46,6
pCO3 mm Hg/ż 40-48
HCO3 mmol/l 22-26
BE mmol/l -2,3-2,3

GLUKOZA

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Poziom we krwi na czczo mmol/l
mg%
3,5-5,5
70-110
Poziom we krwi po 1 godzinie mg% 200 i mniej
Poziom we krwi po 2 godzinach mg% 140 i mniej

MOCZ

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
Ciężar właściwy 1001-1035
pH 6,2
Białko mg/24 h 150 i mniej
Liczba Addisa - erytrocyty ilość/24 h 130000-2000000
Liczba Addisa - leukocyty ilość/24 h 650000-3000000
Liczba Addisa - wałeczki ilość/24 h 2000-5000
17-ketosterydy mg/24 h 3,5
Porfobilinogen mg/24 h 0,0-0,1
Klirens kreatyniny ml/min. 80-100 100-120

HORMONY

Nazwa Skrót Warunki j. m. Kobieta Mężczyzna
T3 μg% 70-200
T4 całkowita μg% 4-11
T4 wolna μg% 0,8-2,4
Kortyzol μg% 5-25

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja